Home Tags Elly Singer

Elly Singer

Pedagogisch kader diversiteit II

Pedagogisch kader diversiteit II

Samen verschillend gaat over werken met diversiteit in de kinderopvang en is een vervolg op Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar en Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar. Dit boek voegt iets...
Pedagogiek
Pedagogisch kader diversiteit gepresenteerd

Pedagogisch kader diversiteit gepresenteerd

  De aanvulling op de Pedagogisch kaders 0-4 jaar en 4-12 jaar is een feit: tijdens het jaarcongres Management Kinderopvang werd het Pedagogisch kader diversiteit gepresenteerd. Het eerste exemplaa...
Pedagogiek

Nieuw: Pedagogisch kader Samen verschillend

Plenaire boekpresentatie door één van de auteurs Anke van Keulen, Sociaal pedagoog, Bureau Mutant Het eerste exemplaar zal tijdens het Jaarcongres Management Kinderopvang worden uitgereikt aan Joan...
Ouders
Wetenschappers

Wetenschappers voorstander integrale kindercenra

Uit een interview met dertien wetenschappers door Child Care International blijkt dat zij unaniem pleiten voor integrale kindercentra. Dit zijn bij uitstek plekken waar alle kinderen en ouders tere...
Pedagogiek

Monika Katinger – Boeiende lezingen

Ik ben een trouwe bezoeker van congressen van het vakblad Kinderopvang. Al een paar jaar ga ik in april met veel zin naar het congres met altijd interessante lezingen en inspirerende workshops.En w...
Kinderen in de kinderopvang zijn slimmer

Kinderen in de kinderopvang zijn slimmer

Jonge kinderen die naar de kinderopvang gaan zijn slimmer, socialer en hebben meer zelfvertrouwen dan hun thuisblijvende leeftijdsgenoten. Dit concludeert ontwikkelingspsycholoog Elly Singer van de...
Pedagogiek

Monika Katinger – ‘Samen verschillend’ – Diversiteit in de praktijk van de kinderopvang

Op donderdag 28 oktober heb ik voor de tweede keer deel genomen aan het project ‘Samen verschillend'. Het eindresultaat van het project zal uiteindelijk in een boekvorm uitgegeven worden. Naast de...
Ouders
Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar

Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar

Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaarVorig jaar verscheen het belangrijkste boekwerk voor kindercentra 0-4 jaar: het Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar, uitgewerkt door de pedagogen Elly Sin...
Financiën en bedrijfsvoering

Het Pedagogisch kader

Pedagogiek binnen een gezin is iets anders dan in een kinderdagverblijf. het Landelijke Pedagogenplatform vond het de hoogste tijd dat er een pedagogische visie op papier werd gezet, specifiek geri...
Pedagogiek
Verwacht: Pedagogisch kader diversiteit

Verwacht: Pedagogisch kader diversiteit

Er komt een uitbreiding van het Pedagogisch kader kindercentra 0-4 jaar over het thema diversiteit binnen de kinderopvang. De uitwerking wordt gemaakt door bureau MUTANT (Anke van Keulen) en de Uni...