Home Tags Educatie

educatie

VVE en taalachterstanden
De onderzoekers zagen dat rollenspellen met een relatief lange betrokkenheid en goede begeleiding van de pm'er een hoge educatieve waarde hebben

Pre-COOL: ‘Vrij spel beter benutten’

De eerste uitkomsten van het pre-COOL-onderzoek naar de effecten van kinderopvang en voor- en vroegschoolse educatie (vve), levert interessante inzichten op.
Permanente educatie en opleidingen
Het educatieve aan Sesamstraat is dat de jonge kijkers al kennismaken met lezen en rekenen.

Educatieniveau Sesamstraat net zo hoog als kinderopvang

Uit Amerikaans onderzoek blijkt dat Sesamstraat net zo veel educatief effect heeft.
IKC
Wetenschappers schetsen ideaal opvoedklimaat

Wetenschappers schetsen ideaal opvoedklimaat

Dertien wetenschappers bogen zich, in opdracht van Childcare International, over de vraag wat een ideaal opvoed- en onderwijsklimaat is voor kinderen van 0-12 jaar. Zij pleiten voor twee afzonderlijke ontwikkelplannen voor de kinderopvang en het onderwijs die vloeiend in elkaar overlopen. ‘De basisschool moet oppakken wat er in de voorschool is ontwikkeld, anders verdwijnt het effect.’
Financiën en bedrijfsvoering
Hoe word je een lerende organisatie?

Hoe word je een lerende organisatie?

In de kinderopvang ben je nooit uitgeleerd. Steeds vaker komen termen als ‘permanente educatie’ en ‘lerende organisatie’ in de kinderopvangbranche voorbij. Maar hoe word je een lerende organisatie? En hoe krijg je alle neuzen dezelfde kant op? Met het project Samen werken, samen leren ondersteunde het FCB kinderopvangorganisaties en -medewerkers hierin.
Kwaliteit opvang bepaalt ontwikkelingsmogelijkheden

Kwaliteit opvang bepaalt ontwikkelingsmogelijkheden

Hoe hoger de educatieve kwaliteit is van een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf, hoe beter kinderen zich ontwikkelen. Dit concludeert pedagoog Pauline Slot. Zij voerde een belangrijk deel van het grote pre-COOL-onderzoek uit. Slot zag dat peuters op een locatie met een goede educatieve en emotionele kwaliteit meer woorden kenden en makkelijker hun aandacht vast konden houden. Op 12 december promoveert Slot met haar onderzoek.
VVE en taalachterstanden
Succesvolle VVE kan ook in Nederland

Succesvolle VVE kan ook in Nederland

Tot nu toe laten Nederlandse onderzoeken naar VVE weinig hoopgevende resultaten zien. Maar effectieve VVE op een Nederlandse peuterspeelzaal kan wél, zegt Dré van Dongen. Hij is adviseur en voormalig projectleider VVE bij de Onderwijsinspectie. Uit een lokaal onderzoek blijkt dat een speciaal en intensief programma op vier peuterspeelzalen in Neder-Betuwe de achterstanden van peuters wel wegwerkt.
Zorgenkinderen
Kwaliteit brede scholen beter in beeld brengen

Kwaliteit brede scholen beter in beeld brengen

Brede scholen leveren niet per definitie iets op en subsidies moeten dus alleen verstrekt worden aan brede scholen die kwaliteit leveren. Dat zegt Marieke Heers in haar promotieonderzoek over de effectiviteit van Nederlandse brede scholen.
Wet IKK
'VVE van groot belang voor maatschappij'

‘VVE van groot belang voor maatschappij’

Opnieuw toont buitenlands onderzoek aan dat Vroeg- en Voorschoolse Educatie loont. Australische en Britse onderzoekers concluderen dat vroegschoolse educatie het gemiddelde opleidingsniveau met 5 procent verhoogt en zien dat de sociaal-economische verschillen flink afnemen door voorschoolse educatie.
VVE en taalachterstanden
Gastouderland ontwikkelt eigen VVE-programma

Gastouderland ontwikkelt eigen VVE-programma

Het landelijk actieve gastouderbureau Gastouderland heeft een eigen VVE-methode ontwikkeld: Aap! Alle gastouders van het bureau gaan met dit programma werken. Ouders krijgen bij ieder nieuw thema een brief thuisgestuurd zodat ze op de hoogte blijven van wat er bij hun gastouder speelt.
VVE en taalachterstanden
'Minder taal en rekenen graag in brede scholen'

‘Minder taal en rekenen graag in brede scholen’

Meer cultuur, kunst en sport en minder taal en rekenen. Dat is de wens van brede scholen in Rotterdam. Om de schoolprestaties van kinderen te verbeteren, krijgen de scholen de ruimte om extra lesuren in de brede school te geven. Maar het is maar de vraag of kinderen iets opsteken van die extra uren.