Home Tags Educatie

educatie

1TIMSS.jpg

Meer spelen verbetert schoolprestaties

Nederlandse kinderen van 9/10 jaar oud scoren niet goed op wiskunde en wetenschappelijke vakken. De oplossing is: meer blokken bouwen, liedjes zingen en telspelletjes doen.
VVE en taalachterstanden
Doelgroepkinderen.jpg

‘Doelgroep VVE is eigenlijk veel groter’

‘De kinderopvang kan een veel prominentere rol spelen in het voorkomen van ontwikkelingsachterstanden. Maar dan moeten de criteria voor doelgroepkinderen ook verruimd worden.'
Wet IKK
1Effect-kinderopvang.jpg

De effecten van kinderopvang

Kinderopvang is van wezenlijk belang voor het welbevinden en de ontwikkeling van jonge kinderen. Er zijn effecten aangetoond op o.a. de sociale vaardigheden en de cognitieve ontwikkeling.
Permanente educatie en opleidingen
VVE-VIB.jpg

VVE efficiënter in combinatie met VIB

Een VVE-studie is effectief net als VIB, maar deze vormen combineren, verbetert nog meer vaardigheden.
Wet IKK
Kinderopvang Organisatie Meppel vaste foto.jpg

Blog KOO Meppel – Manager Cindy Naber

Hoe draag je er als organisatie zorg voor dat iedereen handelt zoals er van je wordt verwacht?
Ouders
1. Kwaliteit VVE-instellingen.jpg

Ook kwaliteitsmaatregelen voor VVE-instellingen

Voorschoolse educatie loont, mits de kwaliteit goed is. Sander Dekker doet voorstellen voor kwaliteitsverbetering.
VVE en taalachterstanden
OESO-rapport

OESO-rapport: Nederlandse opvang onder de maat

De OESO heeft onze opvang internationaal vergeleken. De conclusie: er valt nog heel wat te verbeteren.
VVE en taalachterstanden
VVE in Utrecht werkt wel.jpg

Investeren in pm’ers maakt VVE effectiever

Investeren in de kwaliteit van VVE en de mensen die met deze programma’s werken, heeft zin.
IKC
Kopgroep Jeugdhulp

Kopgroep Jeugdhulp in regiegroep Kindcentra 2020

Twee bestuurders uit de jeugdhulp zullen plaatsnemen in de regiegroep Kindcentra 2020.
VVE en taalachterstanden
Monika Katinger-de TintelTuin.jpg

Blog Monika Katinger – Meertaligheid

Monika mocht zich, net als haar collega's, verdiepen in verdiepende VVE-workshops en koos voor 'meertaligheid'.