Home Tags Doorgaande lijn

doorgaande lijn

Integrale kindcentra en brede scholen

Overdracht is nog geen overgang

Met het invullen van een overdrachtsformulier is de doorgaande lijn van voorschool naar school nog niet gegarandeerd. Sardes en Regioplan onderzochten hoe dan wel en zagen in de praktijk goede voorbeelden.
Ontwikkeling van kinderen

Op naar de basisschool

Om peuters zo soepel mogelijk te laten doorstromen naar de basisschool zijn steeds meer kinderdagverblijven bewust bezig met die overgang. Hoe beter de aansluiting, hoe minder achterstand, zo wordt gedacht.
VVE en taalachterstanden

Iedereen doet mee in Hoogeveen

In Hoogeveen is het gelukt: een doorgaande leerlijn dankzij de samenwerking tussen alle peuterspeelzaallocaties en onderbouwgroepen uit het basisonderwijs. ‘We krijgen uit het hele land de vraag: hoe krijg je dat voor elkaar?’
Ontwikkeling van kinderen

Een soepele overgang naar de basisschool

Voor een peuter is de overstap van de kinderopvang of peuterspeelzaal naar de basisschool een reuzensprong. Om bijtijds te beginnen met ‘wennen’ laten sommige kindercentra driejarigen af en toe meedraaien in groep 1. Enkele initiatieven uit de praktijk om de overgang voor peuters te versoepelen.