Home Tags Bijscholing

bijscholing

Permanente educatie en opleidingen
BKK

BKK-budgetten langer aan te vragen

Stichting BKK heeft de aanvraagtermijn voor het opleidingsbudget en het budget Talentontwikkeling verlengd. Het is nu mogelijk om tot in het najaar budget aan te vragen bij BKK. Het opleidingsbudge...
Wet IKK
HKZ

Stichting HKZ fuseert met Instituut NEN

De fusie tussen Stichting HKZ (van het HKZ-keurmerk) en normalisatie-instituut NEN is definitief. Het HKZ keurmerklogo blijft gewoon bestaan en er zijn weinig gevolgen voor organisaties die een HKZ...
VVE en taalachterstanden
Taalcursus

KindeRdam pakt taalachterstanden medewerkers aan

De Rotterdamse kinderopvangorganisatie KindeRdam biedt pedagogisch medewerkers een speciaal op hen toegepaste taalcursus aan om het taalniveau te verbeteren. Het plan sluit aan op het plan van de g...
Permanente educatie en opleidingen
BKK ontwikkelt gastlessen over Pedagogisch kader

BKK ontwikkelt gastlessen over Pedagogisch kader

Om het gebruik van de Pedagogische kaders op beroepsopleidingen te stimuleren, heeft Stichting BKK (Bureau Kwaliteit Kinderopvang) een aantal gastlessen ontwikkeld over het Pedagogisch kader 0-4 ja...
Financiën en bedrijfsvoering
BKK-budget in 2012 voor blijvend leren

BKK-budget in 2012 voor blijvend leren

BKK biedt in 2012 subsidie voor kinderopvangorganisaties met een plan voor blijvend leren binnen de organisatie. Plannen hiervoor kunnen nog tot 15 februari bij Stichting BKK worden aangeleverd. Bi...
Financiën en bedrijfsvoering
Stichting Rijswijkse Kinderopvang start academie

Stichting Rijswijkse Kinderopvang start academie

Stichting Rijswijkse Kinderopvang opent binnenkort de deuren van de SRK Academie. Hier kunnen medewerkers van de stichting kiezen uit een uitgebreid trainingsaanbod of voor een opleiding tot pedago...
VVE en taalachterstanden
Pm'ers onvoldoende taalvaardig

Pm’ers onvoldoende taalvaardig

Meer dan de helft van de kinderopvang-medewerkers die meededen aan een onderzoek over taalvaardigheid voldeden niet aan de vastgestelde minimumnorm voor de vaardigheden spreken, lezen en/of schrijv...