Home Tags Bezuinigingen

bezuinigingen

VVE en taalachterstanden
'Korten VVE-budget zoveelste klap'

‘Korten VVE-budget zoveelste klap’

Abvakabo FNV vindt de bezuinigingen op de VVE-gelden in de vier grootste gemeenten onbegrijpelijk. Juist in deze gemeenten wonen de meeste kinderen met een taalachterstand, zegt de vakbond. En een bezuiniging raakt dan ook de zwakste kinderen.
Permanente educatie en opleidingen
Blog De Orde - Waarom zijn wij zo braaf?

Blog De Orde – Waarom zijn wij zo braaf?

De kinderopvang is 'braaf'. Buschauffeurs, trambestuurders, postbezorgers, piloten of studenten komen gelijk voor hun vak op. Als er schade wordt toegebracht aan het beroep, de kwaliteit, de doelgroep, dan komen zij in actie, maken een vuist en staan op de barricaden. En wij...?
Financiën en bedrijfsvoering
'Het is onomstreden dat er een causaal verband is tussen het kinderopvangbudget en de arbeidsdeelname van jonge moeders'

Ook Brancheorganisatie betwijfelt cijfers CBS

Brancheorganisatie Kinderopvang zet vraagtekens bij de conclusie van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS vergeleek arbeidsparticipatiecijfers van ouders met kinderen tussen 2009 en 2013 en zag geen effect van de bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag. Die conclusie 'slaat de plank echter volledig mis'.
Financiën en bedrijfsvoering
Waarom vergelijkt het Centraal Bureau van de Statistiek de arbeidsparticipatie van ouders in 2009 met die van 2013? Bureau Buitenhek vindt dat het CBS een verkeerde analyse heeft gemaakt.

‘Analyse CBS geeft vertekend beeld’

Onlangs meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) dat de arbeidsparticipatie van ouders met jonge kinderen amper geleden heeft onder de bezuinigingen op de kinderopvang. Zij vergeleek voor deze conclusie de cijfers van 2009 met die van 2013. Advies- en onderzoeksbureau Buitenhek Management & Consult vindt dat het CBS wel heel selectief heeft geshopt in de beschikbare data. Want vergelijk je 2011 met 2013, dan laten de cijfers een heel ander beeld zien.
Ouders
Ouders blijven doorwerken ondanks bezuinigingen

Ouders blijven doorwerken ondanks bezuinigingen

Ouders met jonge kinderen zijn tussen 2005 tot en met 2013 niet minder gaan werken. Dit ondanks de flinke bezuinigingen op de kinderopvangtoeslag. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Het is weer een bewijs dat ouders hun toevlucht hebben gezocht tot informele opvang voor hun kinderen.
Wet- en regelgeving
Aanpak kabinet mist daadkracht

Aanpak kabinet mist daadkracht

Wat wil het kabinet met een nieuwe financiering van kinderopvangtoeslag? En wordt er rekening gehouden met de risico's voor ondernemers? Wat wordt er verwacht van Het Nieuwe Toezicht? En wanneer wordt de regeldruk nu eens echt aangepakt? Brancheorganisatie Kinderopvang ziet dat besluitvorming over kinderopvang veelal in een impasse verkeert. Dat is niet zonder risico's nu veel ondernemers zich in een precaire financiële positie begeven.
Financiën en bedrijfsvoering
De Tuimelaar besteedt stafdiensten uit aan collega

De Tuimelaar besteedt stafdiensten uit aan collega

Kinderopvangorganisatie KDV De Tuimelaar uit Eindhoven gaat haar stafdiensten uitbesteden aan Spring Kinderopvang. De kleine kinderopvangorganisatie, bestaande uit zes groepen, wil koste wat kost de eigen identiteit behouden, maar moet besparen om te blijven bestaan. Spring Kinderopvang biedt de helpende hand.
Pedagogiek
Blog De Orde - Orde op zaken

Blog De Orde – Orde op zaken

Energie! Dat is de basis van de Orde van de Nederlandse Kinderopvang. Soms kun je de energie in elkaar vinden en ontstaat er iets moois. Zo ging dat bij de Orde ook. Door een mooie mix van passie, herkenning en energie ontstond er een groep vrouwen die zich wilden inzetten voor het verbeteren van het negatieve imago van de kinderopvang. Want wees eerlijk, daar valt nog wel iets te behalen. Zo’n drie jaar lijkt de kinderopvang de speelbal te zijn van de overheid en de media. We rollen alle kanten op, behalve de goede.
Financiën en bedrijfsvoering
Pas in 2016 bereiken we de bodem

Pas in 2016 bereiken we de bodem

De prognose voor de werkgelegenheid in de kinderopvangsector van het FCB biedt weinig hoop. Niet alleen zijn er veel meer mensen in 2014 hun baan in de sector kwijtgeraakt dan geraamd, het aantal banen zal de komende twee jaar nog verder afnemen. Pas in 2016 wordt de bodem bereikt, schat sectorfonds FCB.
Ouders
Stabiele kinderopvang leidt tot meer geboorten

Stabiele kinderopvang leidt tot meer geboorten

Nederlanders zijn planners, vooral als het om de invulling van hun kinderwens gaat. Of en wanneer er kinderen komen, hangt af van veel factoren. Ook laagdrempelige en betrouwbare kinderopvang beïnvloedt het geboortecijfer. Daarvan is Gijs Beets, demograaf bij het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) overtuigd. ‘Een stabiel overheidsbeleid in kinderopvang, kan het geboortecijfer in positieve zin beïnvloeden.'