Home Tags Beroepskracht-kindratio

beroepskracht-kindratio

Wet IKK
Blog Ruben Fukkink - Ratio

Blog Ruben Fukkink – Ratio

Een eeuwige vraag in de Nederlandse kinderopvang is die naar de leidster-kind-ratio, ook wel beroepskracht-kind-ratio. Door de convenantsregels, maar vooral de creatieve uitzonderingen daarop, wordt het er allemaal niet makkelijker op. Het bleek in ieder geval te ingewikkeld voor een recent ontwikkeld software-programma dat rare uitkomsten opleverde voor de toegestane bezetting van de groepen.
Toezicht kinderopvang
Rekentool

Nieuwe rekentool leidster-kindratio

Er komt een nieuwe rekentool beschikbaar die vanaf 1 januari 2013 gaat gelden als de enige norm in de kinderopvang wat betreft de leidster-kindratio. Dit meldt de Brancheorganisatie in haar nieuwsb...
Toezicht kinderopvang

Kamp vindt ‘alleen op de groep’ verontrustend

Het verontrust minister Kamp dat pedagogisch medewerkers, ondanks eerdere signalen, nog steeds te vaak en te lang alleen op de groep staan. Hij vindt het een ernstige zaak dat niet alle ondernemers...
Toezicht kinderopvang

Dijksma: ‘Beroepskracht-kindratio aanpassen’

Staatssecretaris Dijksma laat in een reactie op de enquete van Abvakabo FNV weten dat ze de beroepskracht-kindratio (bkr) wil vereenvoudigen. Uit de enquete bleek dat 277 van de 740 pedagogisch med...
Wet- en regelgeving

Toetsingkader dagopvang

In dit onderzoek uit 2008 staan belangrijke wetten en regels voor de dagopvang: het toetsingskader dagopvang. Wat zijn de eisen die de toezichthouder stelt op het gebied van:- ouders- Personeel- ve...
Toezicht kinderopvang

Leidser-kindratio

Bereken hier je eigen leidster- kindratioHoeveel leidsters mogen er nou op de groep staan? Door een rechtszaak tussen de GGD Amsterdam en een Amsterdams kinderdagverblijf Kindergarden is er onduide...