Home Tags Belastingdienst

belastingdienst

Ouders

Discrimineert de Belastingdienst bij controleren kinderopvangtoeslag?

De Autoriteit Persoonsgegevens is een onderzoek gestart naar mogelijk etnisch profileren door de Belastingdienst bij het controleren van kinderopvangtoeslag. Aanleiding: klachten van een gastouderbureau uit Eindhoven en een kinderdagverblijf uit Almere.
Ouders

Kinderopvangorganisaties en Belastingdienst gaan intensiever gegevens uitwisselen

De gegevensuitwisseling tussen kinderopvangorganisaties en de Belastingdienst gaat vanaf halverwege 2020 intensiever worden. Dat heeft alles te maken met het verbetertraject van de kinderopvangtoeslag.
Toezicht kinderopvang

Belastingdienst opnieuw op vingers getikt in toeslagzaak

De Raad van State oordeelt vernietigend over het optreden van de Belastingdienst in een zaak waarin de fiscus een betalingsverschil van 115 euro in 2013 aangreep om de kinderopvangtoeslag over een heel jaar (bijna 12.000 euro) terug te vorderen van een ouder. De fiscus moet de gedupeerde ouder alsnog nabetalen.
Ouders

Nog 28 zaken over onterechte terugvordering kinderopvangtoeslag

De Tweede Kamer debatteerde vandaag over het evaluatierapport van de Belastingdienst over het onterecht terugvorderen van kinderopvangtoeslagen. Eerder spraken de Raad van State en de Nationale Ombudsman zich vernietigend uit over de handelswijze van de dienst Toeslagen.
Wet- en regelgeving

‘Belastingdienst handelde in strijd met Kinderrechtenverdrag’

De Belastingdienst handelde in strijd met het Verdrag inzake de Rechten van het Kind door de belangen van kinderen níét mee te wegen toen het in 2014 de kinderopvangtoeslag van tientallen gezinnen stopzette. Dat zegt de Kinderombudsman.
Directe financiering

BK in gesprek met Belastingdienst over verbetering financiering

Brancheorganisatie Kinderopvang heeft met de Belastingdienst gesproken over het verbetertraject van de financiering in de kinderopvang, nu directe financiering van de baan is. De Belastingdienst komt binnenkort met een advies.
Ouders

Wéér houdt Belastingdienst stukken achter in rechtszaak

De fiscus lijkt niet onder de indruk van de maatregelen van staatssecretaris Menno Snel (Financiën) om alle interne bevindingen voortaan met de rechtbank te delen. Opnieuw blijkt namelijk dat er stukken zijn achtergehouden in een rechtszaak.
Gezonde Kinderopvang

Staatssecretaris biedt excuses aan in toeslagzaak

Staatssecretaris Menno Snel (D66) van Financiën biedt zijn excuses aan voor de werkwijze van de Belastingdienst in de toeslagzaak die honderden ouders in 2014 dupeerde. ‘Het optreden van Toeslagen in dit dossier is tot mijn spijt niet altijd goed en zorgvuldig geweest.’

2.000 euro schadevergoeding voor ouder in toeslagzaak

De Belastingdienst moet 2.000 euro schadevergoeding betalen aan een van de ouders bij wie onterecht de kinderopvangtoeslag werd stopgezet in 2014. Een kleine overwinning, maar alles behalve bevredigend, vindt advocaat van de ouder Eva Gonzalez Perez. ‘Dit weegt niet op tegen de schade die ouders geleden hebben.’
Ouders

‘Belastingdienst speelde discutabele rol bij kinderopvangtoeslagzaak’

Er blijkt meer mis te zijn gegaan in de zaak waarin 235 ouders van de één op andere dag geen kinderopvangtoeslag kregen. Niet alleen maakte de Belastingdienst het hen onmogelijk om hier bezwaar tegen aan te tekenen, ook is een intern onderzoek naar de gang van zaken bij de Belastingdienst onder de pet gehouden.