Home Tags Afwegingskader

afwegingskader

Kindermishandeling

Kinderopvang als vindplaats

Vanaf volgend jaar moeten kinderopvangorganisaties gaan werken met een eigen afwegingskader bij de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Voortaan moeten professionals bij acuut of structureel onveilige situaties altijd een melding doen bij Veilig Thuis. Een werkgroep boog zich over de vraag: hoe gaan we dat afwegingskader voor de kinderopvang vormgeven?