Home Tags Achterstandswijk

achterstandswijk

VVE en taalachterstanden
Breda investeert in peuters

Breda investeert in peuters

In navolging van andere gemeenten, wil ook Breda werk maken van een 100 procent-bereik van peuters. Breda trekt 400.00 euro uit om de 320 peuters die nog geen gebruik kunnen maken van voorschoolse voorzieningen een plekje te geven in de kinderopvang.
VVE en taalachterstanden
'Rol gemeenten bij aanpak armoede kinderen'

‘Rol gemeenten bij aanpak armoede kinderen’

Gemeenten moeten meer aandacht hebben voor kinderen die in armoede opgroeien. Dat kan door te investeren in hulp die direct ten goede komt aan de sociale, geestelijke en lichamelijke ontwikkeling van kinderen. Dat staat in een advies van Kinderombudsman Marc Dullaert.
VVE en taalachterstanden
Blog Ruben Fukkink - Ontwrichting

Blog Ruben Fukkink – Ontwrichting

De huidige situatie in de voorschoolse voorzieningen voor het jonge kind is nu 'ontwricht', volgens de G4. De G4 wil daarom graag de regierol naar zich toetrekken om dit probleem op te lossen. Dit woord 'ontwrichting' gebruik ik graag ook, maar dan om vijf risico's van het huidige beleid van de voor- en vroegschoolse educatie (VVE) aan te geven.
Zorgenkinderen
Meer kinderen lopen risico op armoede

Meer kinderen lopen risico op armoede

Kinderen in Zuid-Holland en Groningen groeien vaker op in armoede dan in andere provincies. Bij meer dan de helft is onvoldoende geld in het gezin om met vakantie te gaan. Dat meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek dinsdag.