Home Tags Achterstandswijk

achterstandswijk

VVE en taalachterstanden
Tweedeling onderwijs.jpg

Tweedeling onderwijs brengt schok teweeg

Het opleidingsniveau van ouders bepaalt mede naar welk niveau kinderen na de basisschool doorstromen.
Ouders
Armoede leidt tot slechtere schoolprestaties

Armoede leidt tot slechtere schoolprestaties

Kinderen die opgroeien in armoede, presteren daardoor slechter op school. Dit ontdekten Amerikaanse onderzoekers.
Zorgenkinderen
Het is van belang om een licht verstandelijke beperking vroeg te signaleren

Hoe herken je een licht verstandelijke beperking?

Het vroeg signaleren van een licht verstandelijke beperking van een jong kind kan voordelig zijn. De omgeving van een kind weet dan namelijk waar afwijkend gedrag vandaan komt en hoe het daar het beste kan reageren. In de praktijk is het opsporen van dit gedrag echter niet zo makkelijk. Daarom ontwikkelde Kenniscentrum LVB een handreiking voor kindprofessionals met tips voor geschikte screeningsinstrumenten.
Zorgenkinderen
De kinderen en volwassenen op deze foto hebben geen betrokkenheid bij zorginstelling Jeugdformaat.

Ambulante begeleiding zorgkinderen in kinderopvang

Zorg vindt vanaf dit jaar vaker in de eigen omgeving plaats. Dat geldt ook voor de begeleiding van zorgkinderen. In de regio Haaglanden werkt zorgorganisatie Jeugdformaat al sinds september 2014 met ambulante begeleiding op reguliere groepen waar kinderen komen, zoals de kinderopvang en de school. Speciale zorggroepen voor deze zorgkinderen zijn daardoor bijna niet meer nodig.
Zorgenkinderen
Kinderopvang is te duur voor ouders in aandachtswijk

Kinderopvang is te duur voor ouders in aandachtswijk

Meer dan in andere wijken, zijn in aandachtswijken de hoge kosten voor ouders de belangrijkste reden om te stoppen met kinderopvang. Minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher liet hier speciaal onderzoek naar doen. Gemiddeld zegde 40 procent van de ouders opvang op vanwege het geld, in aandachtswijken is dit duidelijk hoger: 61 procent in de dagopvang en 55 procent in de buitenschoolse opvang.
Zorgenkinderen
Oost-Europese kinderen vaak sleutelkinderen

Oost-Europese kinderen vaak sleutelkinderen

Veel kinderen van Poolse, Bulgaarse en Roemeense afkomst moeten zichzelf redden na schooltijd. Hun ouders zijn vaak lager opgeleid, maken lange werkdagen, maar hebben geen geld om de buitenschoolse opvang te betalen. In totaal lopen 21.700 kinderen dit risico, blijkt uit onderzoek van kenniscentrum voor vluchtelingen Pharos.
Ouders
Extraatje voor ouders met lagere inkomens

Extraatje voor ouders met lagere inkomens

Ouders met lagere inkomens kunnen volgend jaar een extraatje tegemoetzien. Het kindgebonden budget gaat dan waarschijnlijk omhoog. Dat is volgens ingewijden afgesproken in het begrotingsoverleg tussen kabinet, coalitie en de bevriende oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP.
Financiën en bedrijfsvoering
'Vraaguitval laagste inkomens zorgelijk'

‘Vraaguitval laagste inkomens zorgelijk’

Brancheorganisatie Kinderopvang maakt zich zorgen om de grote uitstroom van de laagste inkomens. Terwijl het kabinet werkt aan plannen voor een beter aanbod voor peuters, is een grote groep kinderen in achterstandssituaties het afgelopen jaar juist afgehaakt. Voor deze groep is kinderopvang onbetaalbaar geworden, zo blijkt uit de cijfers over 2013.
Kindermishandeling
Buiten grote stad meer kinderen in armoede

Buiten grote stad meer kinderen in armoede

Bijna 200.000 kinderen groeien in Nederland op in een gezin met een bijstandsuitkering. Hun aantal is tussen 2009 tot 2012 met 10 procent gestegen. De armoede onder kinderen neemt vooral buiten de grote steden toe. Dat blijkt uit vrijdag gepubliceerd onderzoek van de werkgroep Kinderen in Tel.
Zorgenkinderen
Kinderen tonen boeken die zij samen met oud-minister Gerrit Zalm hebben overhandigd aan de Voedselbank Nederland (2012).

‘Investeer liever in arme kinderen’

Dat minister Asscher de 100 miljoen euro extra alleen inzette voor de kinderopvangtoeslag van ouders met een hoger inkomen, is een stap in de verkeerde richting. Investeer liever in kinderopvang voor kinderen uit arme gezinnen. Dat levert meer maatschappelijk en economisch rendement op. Dit vindt en schrijft Aad de Booij, oud-directeur van de Amsterdamse kinderopvangorganisatie Partou, in tijdschrift Management Kinderopvang.