Home Tags ABVAKABO FNV

ABVAKABO FNV

Arbeidsvoorwaarden

Werknemers vragen om minder werkdruk

Twintig pedagogisch medewerkers hebben bij de aanvang van de cao-onderhandelingen hun inzet overhandigd aan werkgevers. Zij vragen hierin om oplossingen voor de te hoge werkdruk, meer echte banen en een loonsverhoging van 3,5 procent.
Financiën en bedrijfsvoering
Rechtszaak Abvakabo tegen Smallsteps gaat door

Rechtszaak Abvakabo tegen Smallsteps gaat door

Vakbondsorganisatie Abvakabo FNV ziet voldoende aanknopingspunten om een rechtszaak tegen Smallsteps aan te spannen. De bond vindt dat het flitsfaillissement in werkelijkheid een goed voorbereide overname is en dat er dus eigenlijk sprake is van 'overgang van onderneming'. Als de rechter dat ook vindt, wordt het faillissement van Estro teruggedraaid. In dat geval moet Smallsteps alle 3600 werknemers overnemen.
Financiën en bedrijfsvoering
Smallsteps komt belofte zwangere medewerkers niet na

Smallsteps komt belofte zwangere medewerkers niet na

Er is onduidelijkheid ontstaan over het lot van zwangere medewerkers van Estro. Volgens Smallsteps zouden alle zwangere medewerkers zijn overgenomen, maar vakbond Abvakabo krijgt veel meldingen van zwangere medewerkers die toch zijn ontslagen. De directie van Smallsteps beloofde beterschap, maar veel zwangere Estro-medewerkers merken daar nog weinig van.
Financiën en bedrijfsvoering
Bram van Ojik

Abvakabo teleurgesteld in resultaten debat

De minister kwam met lege handen naar het debat kinderopvang waardoor er nauwelijks concrete resultaten kwamen uit het Kameroverleg van afgelopen woensdag. Dit concludeert vakbond Abvakabo FNV op haar website. Volgens bestuurder Ilse van der Weiden is dit 'een grote teleurstelling voor de werknemers in de sector'.
Wet- en regelgeving
‘Vierogenprincipe werkt niet in de praktijk’

‘Vierogenprincipe werkt niet in de praktijk’

Een ruime meerderheid van de kinderdagverblijven leeft het vierogenprincipe op papier na, maar in de praktijk kan daar lang niet altijd aan voldaan worden. Dat blijkt uit onderzoek van Abvakabo FNV en RTL Nieuws onder ruim 1300 medewerkers in de kinderopvang.
Ouders
'Aandacht voor campagne kinderopvang overweldigend'

‘Aandacht voor campagne kinderopvang overweldigend’

De campagne Kom op voor Kinderopvang, een initiatief van de Brancheorganisatie Kinderopvang, BOink, Voor Werkende ouders, Vakcentrale FNV en de Abvakabo, heeft geresulteerd in een boek waarin alle elementen van de campagne zijn verwerkt. Minister van Sociale Zaken nam het Grote Boek van de Kinderopvang in ontvangst tijdens de ledenvergadering van de Brancheorganisatie waar hij te gast was. Op 3 december wordt het boek ook aangeboden aan de woordvoerders kinderopvang in de Tweede Kamer.
Arbeidsvoorwaarden
'Sector wacht met smart op visie kabinet'

‘Sector wacht met smart op visie kabinet’

Niet alleen de Brancheorganisatie Kinderopvang, ook de vakbonden FNV, CNV en MHP en werkgeversorganisatie VNO-NCW en MKB Nederland roepen het kabinet op meer duidelijkheid te geven over de toekomst van de kinderopvang. Komt er inderdaad een einde aan de lappendeken van kindvoorzieningen die alle partijen zo hekelen?
Arbeidsvoorwaarden
Aanvraag voor financiële steun mobiliteitsplan

Aanvraag voor financiële steun mobiliteitsplan

Er worden nog steeds te veel mensen opgeleid voor het aantal banen in de kinderopvang. Van de huidige banen zullen er ook in 2014 nog duizenden verdwijnen. De sociale partners in de kinderopvang hebben het Rijk daarom gevraagd om financiële steun om de kwaliteit en mobiliteit van medewerkers in de kinderopvang te verbeteren.
Ouders
Campagne 'Kom op voor kinderopvang'

Campagne ‘Kom op voor kinderopvang’

Met de online campagne 'Kinderopvang gun je iedereen' en als ondertitel 'Kom op voor kinderopvang' vragen werkgever-, werknemer- en ouderorganisaties aandacht voor het belang van goede kinderopvang voor Nederland. De campagne loopt via Facebook en Twitter en roept iedereen (ouders, werknemers en werkgevers) op om mee te doen.
Financiën en bedrijfsvoering
Bezuinigingen hebben wel effect op arbeidsparticipatie

Bezuinigingen hebben wel effect op arbeidsparticipatie

Ouders werken, ondanks de vraaguitval in de kinderopvang, vrolijk door, zegt minister Asscher. Nee, zeggen Abvakabo FNV en Stichting Voor Werkende Ouders. Ouders werken wel degelijk minder uren om de dure kinderopvang te compenseren. Dit meldt één op de vier ouderparen namelijk in hun enquête.