Home Tags 3+ groepen

3+ groepen

Spelen en speelgoed

Hoe regel ik dat ze helpen opruimen?’

'Hoe regel ik dat ze helpen opruimen?'
Vraag van Shirley en Roswita: ‘Op onze peutergroep wordt heel gezellig gespeeld. Alleen als we moeten opruimen, dan doen de meeste kinderen niet mee en staan wij alles op te ruimen.’
Gezonde kinderopvang

Blog Kirsten Fröhlich – Ondertussen op de voorschool

'Geef alle kinderen toegang tot kinderdagverblijven
Zondagavond om half elf gaat de telefoon. Of ik maandagochtend kan invallen op een VVE peutergroep in de wijk Voorhof in Delft. Als ik informeer of er bijzonderheden zijn, krijg ik alleen te horen dat bijna alle kinderen in de groep een behoorlijke taalachterstand hebben en dat er één meisje in de groep zit van bijna drie, Lina, die nog helemaal niet praat.
Ouders

Blog Monika Katinger – Leuke anekdotes

'Het proces van observeren
Als wij het over anekdotes hebben denken de meesten van ons aan grappige voorvallen van ons dagelijks leven. Tenminste – zo dacht ik er altijd over.
Financiën en bedrijfsvoering

Zeeuwse scholen stunten met kinderopvangtarieven

Zeeuwse scholen stunten met kinderopvangtarieven
Vijf ochtenden opvang voor de prijs van twee. Zeeuwse scholen en kinderopvangorganisaties in de grensstreek met België stunten met kinderopvangtarieven. Zo hopen ze de uittocht van kinderen naar Belgische scholen en kinderdagverblijven te beperken.
Pedagogiek

Langer wennen? Dan telt een kind voor twee

In de regel strekt een wenperiode zich uit over enkele dagen of langer en wordt de wentijd per dag steeds wat langer opgebouwd. Naarmate de wentijd toeneemt
Wanneer telt een wenkind op de wengroep mee bij de beroepskracht-kindratio en wanneer niet? Volgens de GGD is er alleen bij 'even kort wennen' sprake van een activiteit buiten de groep. In dat geval telt een kind alleen mee op de eigen stamgroep. Maar gaat een kind langer wennen, bijvoorbeeld een dagdeel of een hele dag, dan telt het kind ook mee op de wengroep.
Pedagogiek

Wenkinderen tellen op twee groepen mee’

Deze uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant kan mogelijk consequenties hebben voor het wennen binnen een locatie waarbij kinderen doorstromen naar een volgende groep.
Kinderen die binnen hun eigen kinderdagverblijf gaan wennen op een andere groep, worden bij beide groepen meegeteld. De beroepskracht-kindratio moet op beide groepen in orde zijn, anders volgt er een boete. Dit oordeelt de rechtbank Oost-Brabant. De uitspraak zorgt voor verwarring.
Financiën en bedrijfsvoering

Verhuurder zet kinderdagverblijf pand uit

Kinderdagverblijf De Dotterbloem in Almere Buiten staat een ontruiming te wachten.
Woningstichting GoedeStede heeft het helemaal gehad met huurder kinderdagverblijf De Dotterbloem in Almere Buiten. De huurachterstand is opgelopen tot zo'n 40 duizend euro en de eigenaar is volgens de woningstichting niet te bereiken. Dinsdag wordt het kinderdagverblijf daarom ontruimd. Dit meldt Omroep Flevoland.
VVE en taalachterstanden

Alle Rotterdamse peuters zijn welkom in groep 0

Alle Rotterdamse peuters zijn welkom in groep 0
Alle peuters in Rotterdam kunnen vanaf hun tweede levensjaar naar school. Tot hun vierde jaar worden ze dan spelenderwijs klaargestoomd voor de basisschool in groep 0. Op die manier moeten kinderen beter aansluiting vinden in het basisonderwijs en wil onderwijswethouder Hugo de Jonge achterstanden in het onderwijs voorkomen.
Wet- en regelgeving

Wat brengt 2015 de kinderopvang?

Wat brengt 2015 de kinderopvang?
Een nieuw jaar brengt altijd veranderingen met zich mee. Veel wetswijzigingen zijn op 1 januari ingegaan of gelden per 1 juli 2015. We zetten op een rij welke wetswijzigingen voor jullie relevant zijn.
Wet- en regelgeving

Harmonisatie 2015: de feiten op een rij

Harmonisatie 2015: de feiten op een rij
Nog even en de eerste verschillen tussen de peuterspeelzaal en het kinderdagverblijf worden opgeheven. Vanaf 1 januari 2015 bestaat er geen verschil meer tussen de beroepskracht-kindratio op peutergroepen en even later in het jaar, op 1 juli 2015 worden de regels voor het vierogenprincipe en het pedagogisch beleidsplan ook gelijkgetrokken. Nog één keer alle veranderingen op een rij.