De verpleegkundige opvang: ‘Het biedt meer uitdaging voor pedagogisch medewerkers’

Een kinderdagopvang of bso voor kinderen met een extra zorgbehoefte: zo omschrijven eigenaressen en directrices Aranka van Vlodrop van MEDI Kleintjes en Ingrid Keemink van Zigzagzorg hun verpleegkundige kinderopvangorganisaties. Wat voor kinderen komen er? Hoe ziet het werk eruit? En kun je als ‘reguliere’ pedagogisch medewerker ook op een verpleegkundige opvang terecht? De directrices leggen uit.