Leergang Babyspecialist

Met e-learnings en live event

Kinderopvangorganisaties moeten aan de slag met het bijscholen van pedagogisch medewerkers op babygroepen (0-1 jaar). Dit is één van de eisen uit de Wet IKK (Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang). Iedere kinderopvangorganisatie met baby's tot 1 jaar in de dagopvang moet voor 1 januari 2023 verplicht babyspecialisten in dienst hebben.

Versterken van de babyopvang kwaliteit
Na het volgen van de Leergang Babyspecialist, inclusief e-learningmodules, heb je voldoende kennis en handvatten in huis en voldoe je aan de eisen voor het certificaat babyspecialist. Je hoort de nieuwste inzichten op het gebied van baby’s in de leeftijd van 0 – 1 jaar en je werkt aan je vakkennis, competenties en vaardigheden.

De leergang bestaat uit:

  • E-learning modules (babyspecialist TV, video’s, artikelen, opdrachten en oefentoetsen)
  • Beeldcoaching en coaching on the job (coachingsplan, evaluatie, feedback, logboek)
  • Toetsing (kennistoets en een vaardighedentoets)
  • Een congres op 25 januari (met o.a. Steven Pont en Annemiek Waage)
  • De complete informatie over de opbouw van de leergang vind je hier.

Je leert onder meer:

  • Hoe het babybrein zich ontwikkelt
  • Het stimuleren van interactie tussen baby’s
  • Over de fysieke en motorische ontwikkeling van baby’s
  • Het signaleren en adequaat reageren op non-verbale signalen van baby’s
  • Welke passende speel- en ontwikkelingsmaterialen en activiteiten er voor baby’s zijn

De leergang is goedgekeurd door de Cao Tafel Kinderopvang
Deze scholing voldoet aan de kwaliteitseisen van de Wet IKK en is goedgekeurd door de Cao Tafel Kinderopvang als training babyspecialist. Met de gecertificeerde Leergang Babyspecialist vergroot je kennis en vaardigheden vaardigheden op gebied van de babyopvang.

Individueel of in teamverband
Het volgen van de Leergang Babyspecialist is geschikt voor complete teams, maar ook voor individuele babyleidsters die nog bijgeschoold moeten worden. Ideaal voor (kleine) kinderopvangorganisaties die niet een heel team van babyleidsters hoeven na te scholen.

Inschrijven
Meld je nu aan voor de Leergang Babyspecialist. Na inschrijving kan je direct aan de slag!

Hoe is de Leergang Babyspecialist samengesteld?
De Leergang Babyspecialist bestaat uit verschillende onderdelen en is een variant op het klassieke blendend learning waarbij fysieke bijeenkomsten worden afgewisseld met e-learning. Het is een intensieve leergang die uitgaat van de leerdoelen gesteld door de cao-partijen, die aansluit bij behoefte van de individuele deelnemer en deelnemers een nieuwe ervaring geeft rond de ontwikkeling van hun beroep.

✓ E-learnings modules: werken aan kennis
Deelnemers kunnen, indien gewenst, direct aan de slag met een intensieve deelname aan Babyspecialist TV. De Kinderopvang Academie heeft hiervoor de modules ‘De ontwikkeling van het jonge kind’, ‘Hechting bij het jonge kind’, ‘Interactievaardigheden’, ‘Baby activiteiten’ en ‘Tiltechnieken’ ontwikkeld. Elke module bestaat uit meerdere media (video’s en artikelen) die zijn voorzien van (reflectieve) vragen, opdrachten en oefentoetsen. Babyspecialist TV is een afgeschermde online leeromgeving gericht op deze opleiding.

✓ Coaching: werken aan vaardigheden
Bij deze leergang is de deelnemer eindverantwoordelijk voor het verloop van de opleiding. Echter de werkgever faciliteert in het feit dat een deelnemer (of een groep deelnemers) wordt begeleid door een interne pedagogisch coach. De coach maakt met de deelnemer een coachingsplan: uitgangspunt is dat de vaardigheden die bij de gestelde leerdoelen horen worden ontwikkeld. Om in kaart te brengen waar de ontwikkelbehoefte van een deelnemer ligt vult deze een online profiel in. Dit is een vragenlijst op vaardigheden/gedrag waarbij de deelnemer zichzelf evalueert, een collega vraagt haar feedback te geven en haar directe leidinggevende of coach vraagt haar feedback te geven (360°feedback). Dit profiel leidt naar leerdoelen waarmee de deelnemer onder begeleiding van de coach aan de slag gaat. Leerdoelen en vorderingen worden bijgehouden in een online logboek. Na afloop van dit onderdeel vult een deelnemer opnieuw het profiel in en vraagt hierin ook feedback van de collega en direct leidinggevende of coach zodat vorderingen in kaart worden gebracht.

De coaching kan een langere of een kortere periode duren, afhankelijk van het niveau van een deelnemer. Wij gaan uit van een gemiddelde van 10 contactmomenten tussen coach en deelnemer. Coaching bestaat in ieder geval uit beeldcoachen/Video Interactie Begeleiding (VIB) en coaching on the job. Het profiel en het logboek zijn onderdelen van Babyspecialist TV.

✓Toetsing
De leergang wordt afgerond met twee toetsvormen: een online open-boek kennistoets. Deelnemers moeten minimaal 75% van de vragen correct beantwoorden. De toets wordt nagekeken door de Kinderopvang Academie.

De tweede toets is gericht op aangeleerde vaardigheden. Hiervoor levert de deelnemer een leerverslag in waarin verslag wordt gedaan van de leerdoelen, hoe hieraan is gewerkt en wat de resultaten zijn. Dit leerverslag wordt voorzien van een videocompilatie waarbij ten minste tien verschillende coaching momenten in beeld zijn gebracht. Deze beelden zijn onderdeel geweest van het beeldcoachen/VIB. Uitleg bij de beelden wordt gegeven in het leerverslag.

Het leerverslag en de videocompilatie worden nagekeken en beoordeeld door een ervaren trainer verbonden aan de Kinderopvang Academie. Het leerverslag en de videocompilatie worden geüpload in online de leeromgeving Babyspecialist TV.

✓ Live event: 25 januari 2019
Op 25 januari vindt het congres Babyspecialist plaats. Tijdens dit congres gaan onder meer Annemiek Waage en Steven Pont in op de ontwikkeling van baby’s. Je krijgt antwoord op de volgende vragen. Hoe communiceren baby’s? Wat is de taalontwikkeling tijdens het eerste jaar en hoe kun je de (non)verbale signalen van baby’s signaleren en daar adequaat op reageren? Hoe kun je de interactie tussen baby’s stimuleren? En wat zijn goede activiteiten voor baby’s?

Na het afronden van de e-learnings, het voldoende scoren op de toetsen en deelname aan het live event krijgt de deelnemer een Babyspecialist certificaat toegestuurd die voldoet aan de eisen van het FCB.

Kijk hier voor meer informatie over de opbouw van de Leergang Babyspecialist.

09.30
Lees meer Sluiten
Opening en introductie op de dag

Een introductie op de dag en de e-learning: hoe word je een goede/betere babyleidster?
Marike Vroom, hoofdredacteur Kinderopvang en Management Kinderopvang

09.45
Lees meer Sluiten
Babytaal

Hoe communiceren baby’s? Wat is de taalontwikkeling tijdens het eerste jaar en hoe kun je de (non)verbale signalen van baby’s signaleren en daar adequaat op reageren?
Els van der Luit, onderwijskundig pedagoog bij de Kinderopvang Academie

10.45
Ochtendbreak
11.15
Lees meer Sluiten
Motorische ontwikkeling van baby’s en ergonomie

Hoe kun je werken op een manier die goed is voor je eigen lijf en tegelijkertijd de motoriek van kinderen stimuleert?
Marieke Regeling, kinderoefentherapeut en trainer, Kinderopvang Academie

12.15
Lunchbreak
13.00
Lees meer Sluiten
De pedagogische interactievaardigheden sensitieve responsiviteit en het ondersteunen van interacties

Hoe kun je sensitief en adequaat reageren tijdens verzorgingsmomenten? En hoe kun je de interactie tussen baby’s stimuleren?
Annemiek Waage, pedagoog en trainer van opleiding de Babyspecialist

14.00
Lees meer Sluiten
Spel- en ontwikkelingsmateriaal voor baby’s

Wat zijn passende speel- en ontwikkelingsmaterialen en hoe bied je die aan? Wat zijn goede activiteiten voor baby’s?
Annemiek Waage, pedagoog en van trainer opleiding de Babyspecialist

15.00
Middagbreak
15.30
Lees meer Sluiten
De ontwikkeling van het babybrein

De sociaal-emotionele en cognitieve ontwikkeling van baby’s.
Steven Pont, ontwikkelingspsycholoog

16.30
Einde

Datum en locatie
Vrijdag 25 januari 2019

NBC
Blokhoeve 1
3438 LC Nieuwegein (Klik hier voor een routebeschrijving)

Let op
Voor deze leergang dien je minimaal een MBO 3 diploma te hebben.

Tarief
€ 495,- per persoon btw vrij**

*Niet geldig in combinatie met andere kortingen en/of acties van (onderdelen van) BSL en niet geldig voor niet-primaire doelgroep of voor commerciële partijen (leveranciers van diensten en producten aan de kinderopvangsector).

**Behoor je tot de niet-primaire doelgroep, dan rekenen wij de prijs van € 599,- p.p. (excl. btw) als deelnameprijs. Je aanmelding wordt beoordeeld door de organisatie. Wanneer je behoort tot de niet-primaire doelgroep, behouden wij ons het recht om contact op te nemen om je aanmelding te bespreken. Dit is ook van toepassing op eventuele plaatsvervangers. Twijfel je of je tot de primaire doelgroep behoort, mail dan gerust naar yefke.patiwael@bsl.nl.

De leergang is goedgekeurd door de Cao Tafel Kinderopvang
Deze scholing voldoet aan de kwaliteitseisen van de Wet IKK en is goedgekeurd door de Cao Tafel Kinderopvang als training babyspecialist. Met de gecertificeerde Leergang Babyspecialist vergroot je kennis en vaardigheden vaardigheden op gebied van de babyopvang.

CRKBO geregistreerd
Bohn Stafleu van Loghum is een onderdeel van Springer Media B.V. Springer Media B.V. is vanaf 01-01-2019 als instelling geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Instellingen die geregistreerd staan in het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO) voldoen aan de Kwaliteitscode voor Opleidingsinstellingen voor Kort Beroepsonderwijs en mogen hun beroepsopleidingen btw vrij aanbieden.

Voor wie? (primaire doelgroep)
Pedagogisch medewerkers, pedagogisch coaches, docenten mbo, gastouders die baby’s opvangen en overige geïnteresseerden.

De complete studiebelasting is 28 uur per deelnemer, exclusief de coaching. Voor de opzet van de gehele Leergang Babyspecialist, zie onder het tabblad Info.

Aanmelden
Schrijf je gemakkelijk in via de inschrijfbutton rechtsboven. Na aanmelding ontvang je binnen twee weken een e-mail van Kinderopvang Academie en krijg kan je aan de slag.

Contact
Voor vragen met betrekking tot inschrijven is onze klantenservice bereikbaar op het telefoonnummer 030 – 638 3638 of per e-mail via aanmelder@bsl.nl

Klantenservice (inschrijving / aanmelding)
T: (030) – 638 3638
E: aanmelder@bsl.nl

Congres ontwikkelaar (inhoudelijke vragen)
Yefke Patiwael
M: 06 – 22 70 62 53
E: yefke.patiwael@bsl.nl

Eventcoördinator (logistieke vragen)
Joanna Bijleveld
T: 030 – 638 37 11
M: 06 – 12 96 47 98
E: joanne.bijleveld@bsl.nl

Sales (sponsormogelijkheden)
Judith Goudzwaard
T: 010 – 7421021
E: judith@crossmedianederland.com

Annuleren
Uw inschrijving is alleen schriftelijk te annuleren. Annuleert u tot vier weken voor aanvang van het event, dan brengen wij € 50,00 p.p. aan administratiekosten in rekening. Bij een meerdaagse masterclass of congressen met een deelnameprijs vanaf € 950,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 250,00 p.p. Bij een masterclass of congres met een deelnameprijs van minder dan € 125,00 p.p. bedragen de administratiekosten € 35,00 p.p.. Meldt u zich binnen vier weken voor aanvang af? Dan zijn we helaas genoodzaakt het volledige inschrijfbedrag te berekenen.