Home Nieuws Pagina 746

Nieuws

CAO

CAO Kinderopvang 2007 – 2008

De nieuwe CAO Kinderopvang 2008 - 2009 is uit!  De nieuwe CAO Kinderopvang 2008 - 2009 is verschenen.Tevens is er een nieuwe uitgave van het Functieboek CAO Kinderopvang verschenen. De belangrijkst...

Behoefte peiling

Bureau Vyvoj heeft een behoeftepeiling uitgevoerd. Wat verwachten leden van de NVTK van de nieuwe vereniging. Lees verder>>>>
Toezicht kinderopvang

De Nederlandse Vereniging van Toezichthouders

De Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang (NVTK) is een nieuwe organisatie voor leden van Raden van Toezicht in de kinderopvang. De NVTK is een serviceorganisatie die activit...
Toezicht kinderopvang
Wat doet de NVTK

Wat doet de NVTK

Wat doet de NVTK?Organisaties voor kinderopvang professionaliseren en om te kunnen blijven concurreren vinden overnames en fusies plaats. De eisen die gesteld worden aan transparantie van bestuur e...
Toezicht kinderopvang

Behoefte-onderzoek

Behoeftepeiling Resultaten behoeftepeiling Nederlandse Vereniging voor Toezichthouders in de Kinderopvangdoor Bureau VyvojTijdens de startbijeenkomst van de NVTK op 23-04-2007 is onder de aanwezige...
Toezicht kinderopvang

Nieuwbrief NVTK juni 2007

NVTK-nieuws juni 2007 Vliegende start NVTKGrote belangstelling voor startbijeenkomst op 23 april 2007Op 23 april 2007 was de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Kinderopvang (NVTK) een...
Pedagogiek

Wendy van Duijn – Een goede teamavond

Tja, wat zijn die ingrediënten voor een teamavond op het Kinderdagverblijf? Structuur, een goed voorbereide agenda, diversiteit, openheid, inspraak, meedenken, ingebrachte punten....... Bovenstaand...
Ouders

Wendy van Duijn – Schipperen tussen werk en gezin

Mijn eerste baan als locatiemanager begon zo'n 5½ jaar geleden in de gezondheidszorg. Daarvoor werkte ik bij verschillende instellingen als groepsleidster. Ik ben van de gezondheidszorg overgestapt...
Toezicht kinderopvang

Artikel over misverstanden over veiligheid in de kinderopvang

De vier grootste misverstanden over veiligheid in de kinderopvang Sabine van Eck, programmaleider Kinderen en Jeugd bij Consument en Veiligheid, debatteerde de afgelopen periode op verschillende pl...