Home Nieuws Pagina 738

Nieuws

KDV Ontwikkeling

Kinderen groeien het snelst in de eerste jaren van hun leven. Afhankelijke baby's gaan na vier jaar weg als kleine zelfstandige mensjes.Baby's Werk je met baby's? Dan gaat de ontwikkeling ontzetten...
Pedagogiek

Welkom!

Kinderdagverblijven leveren nog altijd een groot deel van het aantal kindplaatsen. Verticale groepen (0-4 groepen) zijn in opkomst, maar veel ouders kiezen liever voor de leeftijdsgerichte horizont...
Ouders
Boink

Boink

Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang De Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) richt zich op oudercommissies in de kinderopvang. Op de site van BOinK is veel informati...

school & opvang: bso

  Sinds 1 augustus 2007 verzorgen basisscholen verplicht de buitenschoolse opvang voor hun leerlingen. (De motie Bos/Van Aartsen). Welke afspraken werden er toen gemaakt? Kijk dan hier. Steeds vake...
VVE en taalachterstanden

Wet & regelgeving ko

* Er zijn veel vragen over de Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) in de kinderopvang en peuterspeelzalen. Download hier een factsheet >> * Download hier het regeerakkoord 2012 van de VVD en de PvdA...
Kindermishandeling

Kindermishandeling

Een vermoeden van kindermishandeling? Kindermishandeling komt vaker voor dan we denken. In veel gevallen blijft het onderwerp nog te vaak onbesproken en onopgelost met alle gevolgen van dien. Als p...
Arbeidsvoorwaarden

Veiligheid

Hoe veilig is jouw kindercentrum? * Op de site van Consument en Veiligheid vind je informatie over de veiligheid van kinderen in kindercentra. In het kenniscentrum kinderopvang kun je meer lezen ov...
VVE en taalachterstanden

GGD

De GGD NederlandDe GGD controleert jouw kinderdagverblijf, peuterspeelzaal of bso op kwaliteit. Vanaf 1 januari 2012 geldt een andere inspectiewijzevoor de kinderopvang. Bekijk de belangrijkste wij...
FCB

FCB

Het FCB helpt je verder op weg Nieuwsbrief gezond werkenBen je preventiemedewerker of ergocoach in de kinderopvang?FCB Dienstverlenen in Arbeidsmarktvraagstukken, de uitvoerder van de Arboconvenant...
Financiën en bedrijfsvoering

Ineke Dezentjé- intro kort

Ineke Dezentjé Hamming is woordvoerder kinderopvang in de Tweede Kamer voor de VVD. De recente plannen van het kabinet om te bezuinigen op de kinderopvang en de gastouderopvang aan te pakken, waren...