Home Nieuws Pagina 655

Nieuws

Pedagogiek

Emmi Pikler

Toen Emmi Pikler in het begin van de jaren dertig in de vorige eeuw een dochter kreeg, besloten zij en haar man hun dochter anders op te voeden dan gebruikelijk. Hun dochter werd op geen enkele man...

Alle baby's ingeënt tegen hepatitis B

Alle baby’s ingeënt tegen hepatitis B

Alle baby's in Nederland worden voortaan standaard ingeënt tegen hepatitis B. Nederland is één van de weinige landen waar dit nog niet gebeurde. Het vaccin wordt uiterlijk per 2012 opgenomen in het...

Proefabonnement?

Meer achtergrond bij het nieuws? Probeer eens een proefabonnement op Kinderopvang of Management Kinderopvang voor slechts 15 euro!

Financiën en bedrijfsvoering
Gelijke behandeling mannelijke medewerkers verplicht

Gelijke behandeling mannelijke medewerkers verplicht

Mag je als kinderopvangorganisatie in je protocol kindermishandeling en seksueel misbruik andere regels opnemen voor mannelijke en vrouwelijke medewerkers? Nee, oordeelde de Commissie Gelijke Behan...

Pedagogiek

Bekende pedagogen & psychologen

Veel kinderopvangorganisaties kiezen ervoor om te werken volgens een pedagogisch gedachtengoed zodat ze hun pedagogisch beleid compleet kunnen afbakenen volgens de visie van deze ene pedagoog. Wie...

Celstraf voor fraudeurs gastouderopvang

Celstraf voor fraudeurs gastouderopvang

De eerste grote strafzaak tegen misbruik van de gastoudersubsidie heeft ertoe geleid dat twee mannen een celstraf moeten uitzitten van drie en viereneenhalf jaar. De gastouderbureaus B.Holding, Dar...

Ouders
Landelijk Register Kinderopvang is openbaar

Landelijk Register Kinderopvang is openbaar

Het Landelijke Register Kinderopvang (LRKO) is openbaar voor ouders. Hierin staan alle gastouders, bso's en kinderdagverblijven die voldoen aan de kwaliteitseisen van de Wet Kinderopvang. Check dus...

Kinderopvang houdt geen rekening met terugval

Kinderopvang houdt geen rekening met terugval

Kinderopvangorganisaties zijn niet goed voorbereid op mindere tijden. Hoewel er in sommige gemeenten nu al sprake is van teruglopende wachtlijsten en een teruglopende vraag, is maar 42 procent bezi...

Jolanda van Vuuren – De uitslag

Het werk ging gewoon door, maar zo nu en dan flitste de gedachten door mijn hoofd'op welke plaats zouden we eindigen?' Ondertussen werd er driftig overlegd welke pedagogisch medewerkers mee konden...

Financiën en bedrijfsvoering
Groeien als kool

Groeien als kool

Groeien als kool laat zien waaruit een gezonde kindervoeding bestaat. Vooral veel aandacht is er voor hoe je dit aanpakt in de praktijk. Hoe warm je bijvoorbeeld borstvoeding op de juiste manier op...