Home Nieuws Pagina 649

Nieuws

Ouders
Kinderopvang zet ouders niet aan het werk

Kinderopvang zet ouders niet aan het werk

Een Enschedees project om ouders meer aan het werk te krijgen door een beter aanbod van buitenschoolse opvang is niet geslaagd. Uit eerder onderzoek bleek dat 71 procent van de ouders weer of meer...

Permanente educatie en opleidingen
SKA start met bedrijfsklas

SKA start met bedrijfsklas

Stichting Kinderopvang Amersfoort (SKA) start deze week voor het eerst een eigen bedrijfsklas. Negentien deelnemers volgen een verkorte opleiding tot pedagogisch werker in de kinderopvang. Vanaf de...

Toezicht kinderopvang
Landelijk Register Kinderopvang kan van start

Landelijk Register Kinderopvang kan van start

Na een onderzoek van het Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten is definitef bepaald dat het Landelijke Register Kinderopvang kan worden ingevoerd. Volgens het instituut zijn er geen technische...

Zorgenkinderen
Nieuw Babylab onderzoekt babybrein

Nieuw Babylab onderzoekt babybrein

De Universiteit van Tilburg heeft op 10 mei haar Babylab geopend. Hier wordt uitvoerig onderzoek gedaan naar de hersenontwikkeling van jonge kinderen tot ongeveer drie jaar. Drie breinonderzoeken g...

Activiteit van de Maand!

Heb je behoefte aan inspiratie voor leuke activiteiten? Hier vind je per maand de Activiteitentips van de Maand van Carla Overduin. De activiteiten zijn geschikt voor kinderen van 0 tot 12 jaar. Ve...

Inrichting

Inrichting

  Inrichting van de binnenruimte  Of je nou een nieuwe ruimte gaat betrekken of je al bestaande ruimte heel anders wilt gaan indelen, het is altijd goed om inrichtingtips te lezen voordat alles op...

Pedagogisch kader voor de bso krijgt vorm

Pedagogisch kader voor de bso krijgt vorm

De inhoud van het nog uit te geven Pedagogisch kader voor kindercentra 4-13 is in grote lijnen op papier gezet. De afgelopen maanden heeft Bureau Kwaliteit Kinderopvang in samenwerking met het werk...

VVE en taalachterstanden
Kinderopvang Walcheren maakt peuterspeelzaal aantrekkelijk

Kinderopvang Walcheren maakt peuterspeelzaal aantrekkelijk

Kinderopvang Walcheren (KOW) probeert de peuterspeelzaal aantrekkelijk te maken voor ouders omdat de bezoekersaantallen steeds verder terug lopen. Met een flexibele dagindeling en daling van de pri...

Ouders

Sjoukje Andriessen – Gesprekken

Deze week heb ik in het hele land veel gesprekken gehad. Evaluatiegesprekken met vraag-en gastouders in Eemnes, Amsterdam en Hardenberg, maar ook intakegesprekken met nieuwe gastouders en vraagoude...

Ouders

Alles onder één dak

Stelling: Kinderopvang, peuterspeelzaal, school en vrijetijdsbesteding onder één dak. Een goed idee? * Nee, de grootschaligheid komt de kwaliteit niet ten goede 35 %* Ja, dat is voor kinderen en ou...