Home Nieuws Pagina 625

Nieuws

Wet IKK
Dossier buitenruimtes

Dossier buitenruimtes

Buitenspelen & de buitenruimteDraaide de kwaliteit van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen vroeger voornamelijk om de kwaliteit van de pedagogisch medewerkers, de inrichting het meubilair en de...

bso-pagina Jij en je werk

bso-pagina Jij en je werk

Hoe zorg je goed voor je lijf in je werk? Wat staat er in je CAO over overwerk? Wat staat er in de beroepscode (vernieuwd in 2009)? Kun je een collega aanspreken op haar functioneren? De volgende s...

bso-pagina artikelen uit KO en MKO intro

bso-pagina artikelen uit KO en MKO intro

In vakblad Kinderopvang staan maandelijks artikelen over en voor de buitenschoolse opvang. In nummer 7/8 van 2011 kun je bijvoorbeeld een artikel vol tips lezen over vakantie-activiteiten op de bso...

bso-pagina Combifuncties

Expertisecentrum| Expertisecentrum JSO is nauw betrokken bij de ontwikkelingen rond combinatiefuncties. Een samenhangend aanbod van onderwijs, sport en cultuur biedt kinderen een afwisselend dagpro...

Spelen en speelgoed
bso-pagina Veilig surfen voor kids

bso-pagina Veilig surfen voor kids

De Kinderconsument| De kinderconsument geeft voorlichting aan ouders, leerkrachten, professionele opvoeders maar ook aan kinderen over het veilig gebruik van internet. De Kinderconsument geeft onde...

bso-pagina Opvang en scholen

bso-pagina Opvang en scholen

Op de site schoolenopvang.nl vind je stappenplannen, wet- en regelgeving, goede voorbeelden en voorbeelden van overeenkomsten tussen scholen en opvangorgansaties. Vernieuwing| Op de site van het Ne...

Integrale kindcentra en brede scholen

bso-pagina Huisvesting

De bso-box | De BSO-box is eenvoudige en tijdelijke huisvesting in de vorm van een unit, die naast de school kan worden gezet. In combinatie met de ruimten in de school en het buitenspeelterrein va...

bso-pagina Kinderparticipatie

bso-pagina Kinderparticipatie

Wij op de bso | Wil je kinderen een stem geven binnen jouw bso? Dat kan! Kinderparticipatie is een trend binnen de buitenschoolse opvang. Op de website wijopdebso.nl staat allerlei informatie hoe j...

Reglement Bso – Kdv van het Jaar

De prijs Kinderdagverblijf / Buitenschoolse opvang van het Jaar is ingesteld door het vakblad Kinderopvang. Het ene jaar ontvangt een kinderdagverblijf de prijs, het andere jaar een locatie van bui...

Financiën en bedrijfsvoering

Gastouderopvang echt ten onder?

Poll week 40 & 41 Het is een verkeerde zet van het kabinet om vast te houden aan de bezuinigingen op de gastouderopvang.* Eens. Er liggen nu verschillende plannen om op een andere manier te bezuini...