Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Buitenhek; wél verband arbeid en kinderopvang

Buitenhek; wél verband arbeid en kinderopvang

Het beeld dat duurdere kinderopvang nauwelijks een verminderde arbeidsparticipatie van vrouwen tot gevolg heeft, klopt niet. Volgens een onderzoek van Buitenhek management en consult is er wel degelijk een verband tussen het aantal werkzame vrouwen en betaalbare kinderopvang. De CPB-schatting dat 'slechts' 7000 vrouwen zullen stoppen met werken vanwege de bezuinigingen op de kinderopvang, is dan ook niet reëel.

Boekhoudkundige truc
De onderzoekers van Buitenhek komen met interessante feiten en, vooral, andere cijfers. De berekeningen van de minister en het CPB zijn gestoeld op verkeerde cijfers, door de onderzoekers 'een boekhoudkundige truc' genoemd. Het CPB berekent de ouderbijdrage als de bijdrage van ouders tot aan de vergoedingsnorm (oftewel het maximumuurtarief tot waar kinderopvangtoeslag kan worden aangevraagd). Maar alles wat boven dat uurtarief komt, betalen ouders voor de volledige 100 % zelf. Bijna alle kinderopvangorganisaties hanteren uurtarieven die ruim boven het maximumuurtarief liggen. Dat wordt, onterecht, niet meegerekend als oudertarief.

Werkgevers
Door deze misberekening ontstaat het beeld dat ouders in 2010 slechts 22 % van de kinderopvangrekening betaalden, maar volgens de berekening van Buitenhek betalen ouders nu al 33 %. Dat ligt ongeveer gelijk met het percentage dat ouders betaalden in 2005 toen de Wet kinderopvang kwam. De opvallende achterblijvende partij in de rekening zijn de werkgevers. Voor 2005 betaalden ze nog 50 % van de kinderopvangkosten. daarna is hun aandeel gedaald tot minder dan 20 % in 2007. Het gaat om een structureel begrotingsgat van 500 miljoen euro per jaar. Ouders moeten dit gat nu gaan invullen, maar opvallend vinden de onderzoekers het dat er nog geen enkele maatregel is genomen om de werkgeversbijdrage in deze op peil te brengen.

Gastouderropvang
Dat de kosten voor kinderopvang desondanks enorm zijn toegenomen is voor een groot deel te wijten aan oneigenlijk gebruik van de gastouderregeling. Het gemiddeld aantal opvanguren in de gastouderopvang is aanzienlijk gestegen en de onderzoekers denken dat dit komt doordat ouders meer uren hebben gedeclareerd dan ze gewerkt hebben. De koppeling die straks gemaakt gaat worden tussen het aantal gewerkte uren en kinderopvangtoeslag zal hieraan een einde maken.

Meer vrouwen aan het werk
Voor de rest komt Buitenhek met verschillende cijfers waaruit blijkt dat er wel degelijk een verband te trekken is tussen arbeidsdeelname van vrouwen en de kinderopvangtoeslag. Uit meerdere grafieken blijkt dat er in de periode 2005-2008, toen er veel werd geïnvesteerd in kinderopvang, een duidelijke toename te zien is van de arbeidsdeelname van vrouwen. Ook gaven veel meer vrouwen in die periode aan na de geboorte van hun kind te blijven werken.

Bekijk hier het rapport Kritisch over kinderopvang: feiten en fictie

Marianne Velsink

15 reacties

 • no-profile-image

  Pronk

 • no-profile-image

  Ik ben al 10 jaar werkzaam in de kinderopvang en moeder van twee kinderen. Omdat mijn man een goede baan heeft vallen wij in de hogere belastingschalen en krijgen dus niet veel vergoed, nu al gaat de helft van mij salaris naar de kinderopvang voor mijn twee kinderen, in 2012 wordt dit nog meer, ik werk straks 16 uur per week waar ik na aftrek van de kosten van de kinderopvang straks ongeveer 400 euro per maand netto van over houd. Erg stimulerend om de vrouwen op de arbeids markt te houden!

 • no-profile-image

  Laat de keuze gastouderopvang/kdv/bso nu eens bij de ouder liggen. Die kan het beste bepalen, welke kwaliteit en/of uren (tijdstippen) er nodig zijn voor de opvang.
  Kinderdagverblijven, hier in de regio, gaan pas tegen 7.30u open en sluiten al om 19.00u, Mooie aanpassing toch als een kalitatief goede gastouder de kinderen aanneemt die b.v. al om 6.00u op de stoep staan voor de mensen in de zorg. Dat k.d.v.'s en b.s.o. die 'beperkte' openingstijden hanteerd prima, heb ik alle begrip voor, het is namelijk voor een k.d.v. niet te doen personeel in te zetten voor maar een kleine groep mensen.
  Zelf ben ik moeder van 2 autistische kinderen ... waar moet ik heen? De bso- plus is opgeheven - niet rendabel. De 'gewone' b.s.o. kan geen kwalitatief goede opvang bieden die aansluit op de zorgvraag. Super dat er een goed opgeleide (niveau 4) gastouder is, die dit wel wil doen. Toch wordt ik gestraft, mijn gastouder is maar gastouder, De subsidie is maar tot maximaal € 5,09., mijn gastouder mag niet veel verdienen (wordt er gezegt). Toch vind ik dat zij net zo veel recht heeft op een normaal salaris als ik.
  Als ondernemer in de kinderopvang begrijp ik ook een k.d.v. vaste uren/dagdelen, noodzakelijk acht, om de boel rond te kunnen krijgen. Je hebt heel wat kinderen nodig om personeelskosten, bedrijfspand etc te kunnen betalen. Dit realiseren veel mensen zich niet.
  Laat de keuze dagdelen/uurtarieven en gastouder/kdv nu eens bij de ouder. Ben het wel eens dat uren gekoppeld moeten worden aan werktijden om fraude (vanuit de ouder) te voorkomen en laten we eens serieus kijken naar de opa/oma's die alleen 'op papier' oppassen om de rekening van de kleinkinderen te spekken.

 • no-profile-image

  van Heijningen

  Na het lezen van het rapport van Buitenhek en de publicatie van het cpb de volgende opmerkingen:
  Een rapport met een fout in de titel: 'revisted' doet mij al zeer twijfelen aan de inhoud. Waarom publiceert het cpb over dit onderwerp in het Engels terwijl dit toch voor Nederlandse beleidsmakers bedoeld is en is dit miscchien een van de oorzaken van het verkeerd interpreteren van de inhoud?

 • no-profile-image

  Ik ben een goed verdienende moeder. En het is bizar, maar wanneer ik nu 24 uur ga werken ipv de huidige 32, ga ik er in 2012 netto meer dan 200,- op vóóruit. Want feitelijk val ik in een andere belastingschaal dan én val ik in een andere salaristrede voor kinderopvangtoeslag. In geen geval is dit daarmee een stimulerende maatregel om te gaan werken. Hoe minder ik werk, hoe meer ik overhou... Terwijl hoe meer je werkt, hoe meer werkgevers/ werknemerspremie ik afdraag, maar die ontvang je pas als je minder werkt. Ga ik dat doen, gaan we met z'n allen minder premie betalen; waar betaalt Nederland straks de zorg van?

 • no-profile-image

  ondernemer

  Terecht moet er bezuinigd worden op de kinderopvang. 70% voor de bso kan niet. Hoe moet het met moeders die b.v. de woensdag tm vrijdag middag werken en hun kleuter naar de bso doen? Dit kan niet uit. Wel voor de grote kinderen.
  Kinderopvang en gastouderopvang is niet vergelijkbaar. Jammer dat sommige gastouders dat doen. Per uur afrekenen is onmogelijk. Wij moeten immers onze werknemers ook per uur betalen. En moeten ons houden aan de wettelijke leidster-kind ratio. Dat betekend de doodslag voor de kinderdagverblijven en bso's.
  Wel ben ik er mee eens dat de vergoeding van gastouders omlaag moet. Opa's en oma's worden nu gesponsord. Ik hoor het van vriendinnen om me heen. Heel jammer. Kwaliteit gastouders mogen best wat verdienen.

 • no-profile-image

  Vandoor

  als een van de ouders bijv. 24 uur per week werkt (drie dagen) heeft die recht op 24 uur kinderopvang. Creche geopend van 7:30 tot18:00 betekent 10,5 uur, dat is 31,5 uur op drie dagen. 31,5 - 24= 7,5 uur waar je geen toeslag op krijgt. Of snap ik het nou niet?

 • no-profile-image

  De haas

  Gastouderopvang welke op billijke wijze uren declareert. Oneigenlijk gebruik daar gaat het om. Er wordt helaas teveel gefraudeerd wat ten koste gaat van professioneel gastouderschap. Daarnaast is het makkelijk roepen dat kinderopvangorganisaties teveel rekenen. Echter de kwaliteitseisen zijn een stuk scherper dan binnen de gastouderopvang. Kosten liggen vele malen hoger. Daar komt bij dat het in de Nederlandse geest vast zit geroest dat we de beste kwaliteit willen voor een habbekrats... Tsja.. Hoe kun je dan als professionele club werken aan innovatie, verbetering en kwaliteitsoptimalisering? Dat gaat toch niet? De 140% regeling is gewoon een goed idee. En nogmaals: uiteindelijk gaat de werkgeversbijdrage omhoog.. En je hoort er niemand meer over. Ik als ondernemer in de kinderopvangbranche blijf een voorstander van de nieuwe regelingen. En daarnaast kinderopvangtoeslag is in het leven geroepen voor de werkende ouder, niet voor de ouder die een dagje op bezoek wil gaan bij familie verderop in het land en de kids goed wil onderbrengen. Prima dat ze ondergebracht worden maar dan wel op eigen rekening. Anders is het eind zoek.

 • no-profile-image

  De haas

  Gastouderopvang welke op billijke wijze uren declareert. Oneigenlijk gebruik daar gaat het om. Er wordt helaas teveel gefraudeerd wat ten koste gaat van professioneel gastouderschap. Daarnaast is het makkelijk roepen dat kinderopvangorganisaties teveel rekenen. Echter de kwaliteitseisen zijn een stuk scherper dan binnen de gastouderopvang. Kosten liggen vele malen hoger. Daar komt bij dat het in de Nederlandse geest vast zit geroest dat we de beste kwaliteit willen voor een habbekrats... Tsja.. Hoe kun je dan als professionele club werken aan innovatie, verbetering en kwaliteitsoptimalisering? Dat gaat toch niet? De 140% regeling is gewoon een goed idee. En nogmaals: uiteindelijk gaat de werkgeversbijdrage omhoog.. En je hoort er niemand meer over. Ik als ondernemer in de kinderopvangbranche blijf een voorstander van de nieuwe regelingen. En daarnaast kinderopvangtoeslag is in het leven geroepen voor de werkende ouder, niet voor de ouder die een dagje op bezoek wil gaan bij familie verderop in het land en de kids goed wil onderbrengen. Prima dat ze ondergebracht worden maar dan wel op eigen rekening. Anders is het eind zoek.

 • no-profile-image

  O

  Hoe zit het met al het geld dat naar sociale dienst ouders gaan die bijv. maar 3 dagen kinderopvang nodig hebben en 5 dagen opvang krijgen, moeders die inburgeren op 3 ochtendjes en 5 dagen krijgen of zogenaamd alleenstaande ouders....betalen wij als tweeverdieners niet ook voor hen? Met alle respect maar deze uren zouden eens gecheckt moeten worden...

 • no-profile-image

  van rijn

  Hallo, Ik ben ook gastouder en nu wordt er weeer naar de gastouder gekeken.Ik declareer alleen de uren dat de kinderen bij mij zijn geweest.kijk eens naar de kinderdagverblijven waar de ouders dagdelen moeten afnemen ook al is het zitten ze er 1 of 2 uur in het tweede dagdeel overheen.Daar gaat een hoop geld inzitten,laat ze daar ook maar met uren werken zoals wij gastouders dat altijd al doen.
  Daar bespaar je een hele hoop geld mee.
  Ik heb sinds kort een gezin dat bij het kinderdagverblijf is weggegaan om deze redenen.
  Hun moesten gewoon twee dagdelen afnemen,terwijl hun kind er maar tot 15.00 uur was.
  Dit 5x in de week a 3 uur teveel betalen.reken dat maar eens uit op een jaar.
  En dit ging dan maar over 1 kind.

 • no-profile-image

  can

  Eindelijk! nu maar hopen dat de overheid dit ook gaat inzien. Ik had graag dit stukje op facbook willen zetten. jammer dat jullie geen link hebben om stukken te delen.

 • no-profile-image

  Kinderopvang Karin

  Ik zie dat gastouder dezelfde fout maakt zoals zovelen;je bent als gastouder niet verantwoordelijk voor de uren die de vraagouder declareerd.Wij als gastouders staan hierbuiten,het is de taak van de vraagouders om de gewerkte uren te declareren.Als gastouder declareer je jou gewerkte uren.

 • no-profile-image

  Jullie moeten de gastouders niet allemmal over één kam scheren, de meeste gastouders werken altijd al met alleen de gewerkte! uren.
  Als de kinderen er niet zijn wordt er ook niets berekend zoals in de reguliere opvang!

 • no-profile-image

  De haas

  Ben benieuwd wat er de komende jaren gaat veranderen. Dat de werkgeversdrage uiteindelijk zal stijgen is iets wat zo klaar is als een klontje... Ook een interessant gegeven zijn de feiten afkomstig uit de gastouderopvang ... Ik ben persoonlijk voorstander van uren koppelen.. Ben benieuwd hoe de geluiden over een jaar zijn wat betreft de dan gerealiseerde bezuinigingen..

Of registreer je om te kunnen reageren.