Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

CAO Kinderopvang gewijzigd

CAO Kinderopvang gewijzigd

Een gelijkstellingsverzoek indienen voor een pedagogisch medewerker die niet voldoet aan de kwalitifactie-eis is voortaan vastgelegd in de CAO Kinderopvang. Daarnaast zijn er drie opleidingen aan de opleidingslijst toegevoegd: Extramurale Gezondheidszorg en Verpleegkunde Z (beiden mbo) en Kinderverzorging en opvoeding (hbo).

Nieuwe schalen
De wijzigingen zijn besloten tijdens het Overleg Arbeidsvoorwaarden Kinderopvang (OAK) en zijn aangemeld bij het ministerie van SZW. Daarmee zijn de wijzigingen een feit. De procedure die moet worden doorlopen om een verzoek tot gelijkstelling te verkrijgen wordt verder uitgelegd in bijlage 10 in de CAO. Naast de wijzigingen op opleidingsgebied zijn er ook nieuwe schalen (pagina 47) meegenomen en de pensioenpremieverdeling.

Marianne Velsink

Gerelateerde tags

Of registreer je om te kunnen reageren.