Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK)

Met de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) wil Minister Asscher de kwaliteit van de kinderopvang verhogen en meer aandacht besteden aan de ontwikkeling van kinderen. In de wet staan de pedagogische doelen van de kinderopvang en aanpassingen van de wet Kinderopvang, zoals de beroepskracht-kindratio voor baby's en de bso, coaching voor pedagogisch medewerkers en eisen rondom stabiliteit ('dagritme en herkenbaarheid ruimtes en personen').

Artikelen

 • cao-kinderopvang-Fotolia

  Wat betekent de nieuwe wetgeving voor de cao's?

  Dat er veel gaat veranderen in de kinderopvang door de Wet IKK en Wet Harmonisatie is duidelijk. Maar wat betekent dit voor de cao’s Kinderopvang en Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening?

 • 1-Mentor-kinderopvang-Fotolia

  Wat betekent de mentor in de kinderopvang?

  Per 1 januari 2018 zullen alle kinderen in de kinderopvang een eigen mentor moeten hebben. Beroepskrachten krijgen daarmee een nieuwe rol. Dit is het gevolg van de inwerkingtreding van de Wet Innovatie en Kwaliteit (IKK) in de kinderopvang.

  2
 • 1-maatregelen-wet-ikk-Fotolia

  Wet IKK: Wat verandert er per 1 januari 2018?

  De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang treedt per 1 januari 2018 in werking. Demissionair minister Lodewijk Asscher heeft voor sommige maatregelen uitstel verleend. Wat gaat er wél veranderen per 1 januari 2018?

 • Joris_Bijvoets

  Partnerblog - Wie vangt de klappen op in de...

  De kinderopvang staat het komende jaar harde klappen te wachten. Volgens verschillende berichten in de media vreest de branche een nieuwe crisis, met vier ontwikkelingen die elkaar versterken.

 • 1-Lodewijk-Asscher-ANP

  IKK-maatregel voor bso ook uitgesteld

  De maatregel binnen de Wet IKK over de bkr binnen de bso, wordt ook uitgesteld tot 1 januari 2019. Demissionair minister Asscher heeft dit toegezegd tijdens het AO in de Tweede Kamer op 21 juni.

  5
 • asscher-ikk-babyopvang-ANP

  Jaar uitstel voor IKK-maatregel babyopvang

  Kinderopvangcentra hoeven pas per 1 januari 2019 te voldoen aan de nieuwe bkr-eisen voor de babygroepen. Ook komt er in 2018 een onderzoek naar de effecten van de nieuwe bkr. Dat heeft desmissionair minister Asscher besloten.

 • Debitieurenbeheer-fotolia

  Kinderopvang vreest faillissementen door kosten...

  ‘Als wij de daadwerkelijke kosten hadden geweten van de doorvoering van de wet IKK, hadden we nooit getekend.’ Dat zegt Saskia Speelman namens de Brancheorganisatie Kinderopvang. De sector vreest een nieuwe crisis nu blijkt dat de daadwerkelijke kosten hoger liggen dan de eerdere ramingen.

  11
 • TweedekamerwilstappenvoorkomenANP

  Kamer wil ‘onomkeerbare stappen’ Asscher...

  De Tweede Kamer heeft besloten dat de minister van SZW eerst een reactie op de brief van de vijf branchepartijen van de kinderopvang moet geven, voordat er ‘onomkeerbare stappen’ kunnen worden genomen.

 • kostenIKKhogerFotolia

  'Kosten IKK hoger dan geraamd'

  De kosten die verband houden met de invoering van Wet IKK zijn veel te optimistisch ingeschat. Dit zegt Ed Buitenhek naar aanleiding van het onderzoek dat hij deed in opdracht van de Brancheorganisatie Kinderopvang.

  2
 • ZorgenkostenIKK

  Zorgen over kosten IKK

  Minister Asscher zal de kosten die gemoeid zijn met de uitvoering van de Wet IKK nauwkeurig monitoren en zoeken naar oplossingen als blijkt dat de kostprijs significant hoger uitkomt dan geraamd. Dit schrijft hij als reactie op de brief van de branchepartijen op 9 mei.

 • Aangenomen-wetten

  'IKK-partijen' vragen zorgvuldige implementatie

  De vijf IKK-partijen, BK, BMK, BOinK, FNV Zorg & Welzijn en SWN, hebben een gezamenlijke brief opgesteld voor de Tweede Kamer, waarin zij onder meer aandacht vragen voor een zorgvuldige implementatie van de wet IKK.

 • IKKgeenuitstel

  IKK: geen uitstel voor invoering

  Per 1 januari 2018 moeten houders in de kinderopvang voldoen aan een aantal eisen aan de Wet IKK. Het gaat hier onder meer om de veranderde bkr. Volgens minister Asscher wordt er niet aan deze datum getornd.

 • Asscherbabyopvang-iStock

  Asscher: babyopvang verdwijnt niet

  Zal de babyopvang gaan verdwijnen als de kosten daarvan flink oplopen door de veranderde bkr? Volgens demissionair minister Asscher zal dit wel meevallen.

  4
 • UurprijsdagopvangomhoogANP

  Maximum uurprijs dagopvang omhoog

  In 2018 gaat de maximum uurprijs voor de dagopvang met € 0,32 omhoog en de uurprijs voor de bso gaat met € 0,26 omlaag. Hiermee worden de kosten van de maatregelen vanuit het wetsvoorstel IKK gedekt.

  1
 • 1Rekentool-BKR

  Rekenhulp beroepskracht-kindratio beschikbaar...

  Om kinderopvangorganisaties duidelijkheid te geven over wat de gevolgen zijn van de maatregelen in de Wet IKK, heeft de Rijksoverheid een voorlopige rekenhulp vrijgegevenom de ratio te berekenen.

 • Orde%20van%20de%20Kinderopvang

  Blog De Orde - Ging het alleen maar om IKK

  De branche is in onrust, vragen, veronderstellingen, zoekend naar antwoorden. Bij de informatiebijeenkomst over de IKK werd dat meer dan duidelijk.

 • Regels-IKK-management

  Belangrijke IKK-maatregelen voor managers

  Sommige maatregelen in de Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) worden eerst als pilot getest. Er is ook een aantal maatregelen dat wel direct wordt ingevoerd. Welke zijn dit en wat is hun impact?

  3
 • Pedagogisch-plan-IKK

  Pedagogisch beleidsplan moet waardevol document...

  Pedagogische beleidsplannen in de kinderopvang lijken soms inwisselbaar. Hier moeten de nieuwe eisen die de Wet IKK aan kinderopvangorganisaties stelt een einde aan maken.

  1
 • 1ratio-IKK

  De beroepskracht-kindratio na 2018

  In het wetsontwerp wordt voor het eerst duidelijk hoe de beroepskracht-kindratio (bkr) er na 2018 exact uit gaat zien. Dat heeft vooral effect op babygroepen en de opvang van 7-plussers op de bso.

  2
 • Consequenties-IKK

  De financiële gevolgen van de wet IKK

  Wat kosten de gewijzigde kwaliteitseisen uit de wet IKK kinderopvangondernemers? En gaat het dan alleen om geld of ook om een toename van regeldruk? Het ministerie zet de belangrijkste conclusies op een rij.