Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Wetgeving kinderopvang

De overheid is een belangrijke partner voor de kinderopvang. Wetgeving, nieuwe kwaliteitseisen, inspectie-eisen voor de GGD of veiligheidsmaatregelen zoals de continue screening en aanvraag van VOG's vallen onder dit dossier. Wilt u meer weten over toezicht en handhaving? Ga dan naar het dossier Inspectie & toezicht Foto: ANP

regeldruk en regelgeving

 • Consequenties-IKK

  De financiële gevolgen van de wet IKK

  Wat kosten de gewijzigde kwaliteitseisen uit de wet IKK kinderopvangondernemers? En gaat het dan alleen om geld of ook om een toename van regeldruk? Het ministerie zet de belangrijkste conclusies op een rij.

 • Consequenties

  ‘Gevolgen kwaliteitsherijking pas laat bekend’

  De 21 maatregelen voor kwaliteitsherijking in de kinderopvang zijn in grote lijnen bekend, maar veel zal afhangen van hoe de maatregelen precies worden uitgewerkt.

  1

harmonisatie en peuterbeleid

 • buitenspeelruimte-Fotolia

  Eisen aan gezamenlijke buitenspeelruimte...

  Door de Wet IKK en Wet Harmonisatie zijn er onduidelijkheden ontstaan over het gezamenlijk gebruik van de buitenspeelruimte. Demissionair minister Asscher heeft nu besloten om deze regelgeving op te schuiven naar januari 2019. Dit schrijft hij aan de Tweede Kamer.

  4
 • 1-kinderopvangtoeslag-peuterspeelzaal-iStock

  Kinderopvangtoeslag voor peuterspeelzaalgebruikers

  Ouders die gebruik maken van de peuterspeelzaal kunnen vanaf 1 november 2017 kinderopvangtoeslag aanvragen bij de Belastingdienst. Vanaf die datum wordt het LRKP-nummer zichtbaar zodat ouders met ingang van 1 januari 2018 de toeslag kunnen krijgen.

 • asscher-buitenspeelruimte-ANP

  Asscher wil duidelijke regels over...

  ‘De buitenspeelruimte moet gedurende de gehele opvang beschikbaar en exclusief toegankelijk zijn voor de in het kindercentrum aanwezige kinderen.’ Dat stelt demissionair minister Asscher in zijn brief aan de Tweede Kamer.

  1
 • harmonisatie-gemeenten-Fotolia

  Merendeel gemeentes heeft harmonisatie afgerond

  Uit recent onderzoek van Ed Buitenhek blijkt dat er in 60 procent van de gemeentes geen of hooguit enkele geregistreerde peuterspeelzalen meer zijn. Steeds meer peuterspeelzalen zijn omgevormd naar kinderopvang.

  1
 • Fotolia_22373954_Subscription_XL

  Wetsvoorstellen aangenomen door Eerste Kamer

  De Eerste Kamer heeft op 30 mei ingestemd met het wetsvoorstel innovatie en kwaliteit kinderopvang en het wetsvoorstel harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzaalwerk.

  1
 • Harmonisatie-Arnhem

  Serie Harmonisatie: Arnhem

  Arnhem is van oudsher een stad met veel peuterspeelzaalwerk. Hoe heeft deze gemeente de harmonisatie aangepakt? Lees meer in deel 6 van de serie Harmonisatie.

 • Harmonisatie-Eindhoven

  Serie Harmonisatie: Eindhoven

  In deel 5 van de serie Harmonisatie vertelt bestuursvoorzitter van de Korein Groep Peter Notten hoe zijn gemeente Eindhoven invulling heeft gegeven aan de harmonisatie.

 • Dag-van-de-Voorschool

  Amsterdam organiseert Dag van de Voorschool

  Amsterdam organiseert op woensdag 12 april de Dag van de Voorschool. Op die dag kunnen ouders een kijkje nemen op een voorschool (kinderdagverblijf of peuterspeelzaal) bij hen in de buurt.

 • Harmonisatie-Enschede

  Serie Harmonisatie: Enschede

  In Enschede is ervoor gekozen om peuterwerk onder de regie van kinderopvang te brengen. Hoe is de gemeente in samenwerking met de kinderopvang te werk gegaan?

 • 1Harmonisatie-Zwartewaterland

  Serie Harmonisatie: Zwartewaterland

  In deel 3 van de serie Harmonisatie vertelt Jannet Hoentjen, directeur van Stichting Kinderopvang Zwartewaterland, hoe de harmonisatie in haar gemeente is aangepakt.

 • 1Uitstel-harmonisatie

  Directe financiering kan harmonisatie vertragen

  Er is een kleine mogelijkheid dat de harmonisatiewet toch wordt uitgesteld als het wetsvoorstel over de directe financiering van kinderopvangtoeslag voor 1 september 2017 wordt aangenomen.

 • Aangenomen-wetten

  Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstellen

  Tweede Kamerleden hebben met een ruime meerderheid vóór de twee wetsvoorstellen voor de kinderopvang gestemd. Het gaat om het wetsvoorstel Innovatie Kwaliteit Kinderopvang (IKK) en het wetsvoorstel Harmonisatie Kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk.

 • Asscher%20debat%200217

  Asscher houdt tempo wetsvoorstellen...

  Minister Asscher wil het tempo hoog houden als het gaat om de invoering van twee wetsvoorstellen (Harmonisatie en Innovatie Kwaliteit Kinderopvang). Over enkele weken worden de concrete maatregelen via algemene maatregelen van bestuur (AMvB’s) in de Kamer besproken.

 • 1Harmonisatie-Velsen

  Serie Harmonisatie: Velsen

  In deze serie vertellen kinderopvang- en peuterspeelzaalmanagers hoe hun gemeente de harmonisatie heeft aangepakt en welke lessen hieruit te trekken zijn voor andere gemeenten. Deel 2: De gemeente Velsen

 • Harmoniatie-Dordrecht
 • Aandachtspunten

  Asscher denkt mee over knelpunten harmonisatie

  Gemeenten ervaren hier en daar knelpunten bij het harmoniseren van peuterspeelzalen. Zo zijn er o.a. nog vragen over de te hanteren cao, het toezicht na 1 januari 2018 en de communicatie met ouders.

 • 1Harmonisatie-Amsterdam

  Contouren harmonisatie Amsterdam bekend

  Gratis voorscholen zoals nu nog bestaan in Amsterdam, gaan verdwijnen. Maar de gemeente betaalt wel tot 15 uur opvang per week mee voor de laagste inkomens en kinderen met een taalachterstand.

 • Harmonisatiebijeenkomsten

  Informatiebijeenkomsten harmonisatie in de regio

  Sociaal Werk Nederland organiseert in maart tien regiobijeenkomsten om vragen van houders/eigenaren en gemeenten over de harmonisatie te beantwoorden.

 • 1-Peuterspeelzaal-Fotolia-EPI

  CNV: peuterspeelzaalleidsters dupe van...

  Vakbond CNV Zorg + Welzijn roept peuterspeelzaalleidsters die ontslagen worden en vervolgens worden ondergebracht bij de kinderopvang op om nieuwe contracten te checken en niet zelf ontslag te nemen.

  1
 • Administratie-harmonisatie

  De administratieve gevolgen van de harmonisatie

  De harmonisatie heeft voor peuterspeelzaalhouders ook administratieve consequenties. Minister Asscher van Sociale Zaken legt uit welke dit zijn.

IKC's

 • Lodewijk-Asscher-ANP

  Werkgroep gaat ‘BTW’-kwestie binnen IKC’s...

  Er komt deze kabinetsperiode nog een werkgroep die onderzoek gaat doen naar de fiscaal-juridische houdbaarheid van de modellen die IKC's hanteren voor de btw-afdracht bij het uitwisselen van personeel.

  1
 • 1ouders-kiezen-kindcentra-Fotolia

  Veertig procent ouders zou kindcentrum kiezen

  40% van de ouders met een kind op een reguliere basisschool of kinderdagverblijf, zou hun kind naar een kindcentrum laten gaan als er één in de buurt zou zijn. Dat blijkt uit het onderzoek Ouders over kindcentra, in opdracht van Kindcentra 2020.

  2
 • Harmonisatie-Eindhoven

  Serie Harmonisatie: Eindhoven

  In deel 5 van de serie Harmonisatie vertelt bestuursvoorzitter van de Korein Groep Peter Notten hoe zijn gemeente Eindhoven invulling heeft gegeven aan de harmonisatie.

 • Fotolia_91904913_Subscription_Yearly_XXL

  Complete fusie kinderopvang en onderwijs in Assen

  De Algemene Stichting Kinderopvang Assen (ASKA) gaat op 8 mei verder als Plateau Kinderopvang en doopt nog dit jaar alle openbare basisscholen in Assen om tot een kindcentrum.

 • Fotolia_110840610_Subscription_Yearly_XXL

  'Oprichting IKC's wordt vertraagd door wetgeving'

  De oprichting van IKC’s gaat trager dan scholen en kinderopvangorganisaties zouden willen. Wet- en regelgeving staan in de weg, blijkt uit een peiling van de PO-Raad onder 263 schoolbesturen.

  1
 • Fotolia_72651717_Subscription_Yearly_XXL

  Geen blauwdruk voor IKC

  Het ontwikkel- en leercentrum waar de Taskforce samenwerking kinderopvang- onderwijs het over heeft in haar advies, moet geen blauwdruk worden. Dat zei voorzitter Diana Monissen op het Jaarcongres De brede school.

 • 13-adviezen

  De 13 adviezen van de Taskforce op een rij

  De Taskforce Onderwijs-Kinderopvang vatte haar advies aan de ministeries van Sociale Zaken en Onderwijs samen in 13 adviezen. Wij zetten alle adviezen nog eens op een rij:

 • 1Leiderschap-Istock

  ‘Het is tijd voor nieuw, proactief leiderschap’

  Welk leiderschap wordt er vandaag de dag van kinderopvangondernemers gevraagd? ‘Niet langer meer dicteert onze omgeving wat de plek van kinderopvang is, dat doen we zelf door proactief te zijn.’

 • 1Proeftuin-IKC

  IKC-proeftuinen geselecteerd om diversiteit

  De vier geselecteerde gemeenten/regio’s voor de proeftuinen kindcentra van de VNG vormen een divers geheel. Tilburg, ’s-Hertogenbosch, Zaanstad en de regio Noord-Groningen verschillen niet alleen qua ligging van elkaar, maar ook in hun aanpak.

 • Enquete-IKC

  Kindcentra organiseert vragenlijst over IKC’s

  Kindcentra 2020 wil via een vragenlijst van ouders weten hoe zij denken over kindcentra. Ook willen zij weten wat ouders belangrijk vinden in een kindcentrum en wat ze van zo’n voorziening verwachten.

 • ikc-medewerker

  Competenties van IKC-medewerkers

  Wat hebben toekomstige IKC-medewerkers nodig aan competenties? In ieder geval een onderzoekende houding en flexibiliteit.

 • Inclusie

  Inclusie-obstakels overwinnen

  Jeugzorg, onderwijs en kinderopvang experimenteren met samenwerking, maar dat gaat niet vanzelf. Hierbij enkele tips om obstakels te overwinnen.

 • 1Naschoolse-activiteiten

  Pilots naschoolse activiteiten vroegtijdig...

  De pilots in Zaanstad en Wijchen naar het combineren van buitenschoolse opvang en (gratis) naschoolse activiteiten stopt. Er is te veel overlap met al geplande IKK-pilots.

 • 1Proeftuinen

  VNG wijst vier proeftuinen voor IKC’s aan

  De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft vier proeftuinen aangewezen voor het ontwikkelen van integrale Kindcentra (IKC’s). Dit zijn ’s-Hertogenbosch, Zaanstad, Tilburg en de regio Noord-Groningen.

  1
 • 1Kindcentra2020

  Kindcentra 2020 vindt conclusies CPB te eenzijdig

  De Regiegroep Kindcentra 2020 vindt het jammer dat het Centraal Planbureau (CPB) niet verder inhoudelijk heeft gekeken naar de voordelen van een samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs.

 • 1Kindcentrales

  ‘Vorm kindcentrales om taalachterstanden te...

  Taalachterstanden van peuters en kleuters kunnen het best bestreden worden in speciale kindcentrales volgens het Engelse model. Hiervoor pleit Bé Poolman in zijn promotieonderzoek.

 • PIT

  Fusie kinderopvang en onderwijs in Zwijndrecht

  Stichting Kinderopvang Zwijndrecht gaat fuseren met twee onderwijsorganisaties in Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht. De nieuwe naam is PIT kinderopvang & onderwijs.

 • FNV

  FNV: ‘Samenwerkingsverbanden vergroten juist de...

  In een reactie weerlegt FNV de negatieve aspecten uit het rapport van het Centraal Planbureau over de samenwerking tusen kinderopvang en onderwijs.

  1
 • IKC-voordelen

  Samenwerking onderwijs niet alleen maar voordelig

  Meer samenwerking tussen kinderopvang en basisonderwijs levert niet alleen maar voordelen op. Alles op één plek is handig, maar het kan ook de keuzevrijheid beperken.

 • 1Opleiding-IKC

  Nieuwe Zeeuwse opleiding voor IKC-professional

  Begin januari zijn de eerste pedagogisch medewerkers in Zeeland gestart aan de nieuwe opleiding Pedagogisch Educatief Professional. Ook leerkrachten kunnen deze opleiding volgen.