Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Dossiers

De kinderopvang staat nooit stil. Het is zo allesomvattend dat er iedere dag wel een dik tijdschrift over onze branche zou kunnen verschijnen! Dat is natuurlijk wel wat teveel van het goede, maar er blijkt toch een grote behoefte aan achtergrond en informatie over belangrijke onderwerpen. Aan die behoefte beantwoorden wij door online dossiers op onze website te plaatsen.

 • Aanpak Gezonde Kinderopvang

  De aanpak Gezonde Kinderopvang is een project van het RIVM en het Voedingscentrum. Het helpt kinderopvangorganisaties te werken aan de gezondheid en gezonde leefstijl van jonge kinderen.

  Bekijk het dossier
 • Aanpak kindermishandeling kinderopvang

  Met de verplichte meldcode kindermishandeling wordt de positie van pedagogisch medewerkers in het signaleren van kindermishandeling nog belangrijker.

  Bekijk het dossier
 • Activiteiten

  Wat gaan jullie vandaag doen? Of je nu werkt op een grote bso-groep, met baby's, in de peuterspeelzaal of als gastouder; dit activiteitenoverzicht geeft je tal van tips en inspiratie om met kinderen aan de slag te gaan.

  Bekijk het dossier
 • Bedrijfsvoering kinderopvang

  Wanneer gaat u kosten besparen of investeren? Speciaal voor (locatie)managers, directeuren, eigenaren biedt dit dossier informatie over bedrijfsvoering, aansprakelijkheid en financiën.

  Bekijk het dossier
 • Bijscholing kinderopvang

  De scholing van pedagogisch medewerkers is altijd in beweging. Niet voor niet wordt er, ook vanuit de overheid, gepleit voor 'permanente educatie'. In dit dossier: meer informatie over opleiding & bijscholing in de kinderopvang

  Bekijk het dossier
 • Buitenspelen in de kinderopvang

  Draaide de kwaliteit van kinderdagverblijven en peuterspeelzalen vroeger voornamelijk om de kwaliteit van de pedagogisch medewerkers, de inrichting het meubilair en de sfeer. Tegenwoordig maakt een uitdagende buitenruimte het verschil.

  Bekijk het dossier
 • Cao Kinderopvang

  In de cao Kinderopvang staan afspraken over arbeidsvoorwaarden in de kinderopvangbranche. De cao bevat onder andere afspraken over werktijden, proeftijd, loon, toeslagen, overwerk, opzegtermijn en pensioen.

  Bekijk het dossier
 • Communiceren met ouders

  Ouders zijn ontzettend belangrijk. Zij zijn niet alleen onze partner in de opvoeding, zij zijn vooral ons klankbord of de kwaliteit die wij bieden goed genoeg is. Lees meer in fit speciale ouder-dossier.

  Bekijk het dossier
 • Gezondheid en voeding

  De kinderopvang heeft een voorbeeldrol als het gaat om een gezonde opvoeding van kinderen. Dat is een breed begrip: genoeg beweging, gezonde voeding, hygiëne en het voorkomen van ziekte en overgewicht. Lees meer in dit dossier.

  Bekijk het dossier
 • Harmonisatie kinderopvang en peuterspeelzalen

  De overheid wil kinderdagverblijven en peuterspeezalen meer op een lijn brengen (harmoniseren). Vanaf 1 januari 2018 moeten de financiering, kwaliteitseisen en het toezicht op elkaar afgestemd zijn en vallen ze onder één wettelijk kader.

  Bekijk het dossier
 • Het Nieuwe Toezicht

  Minister Asscher is bezig het toezicht op de kinderopvang te veranderen. Het Nieuwe Toezicht wordt transparanter, eenvoudiger en meer maatwerk. Daarnaast komt er meer controle op de pedagogische kwaliteit, in plaats van alleen op de wettelijke randvoorwaarden.

  Bekijk het dossier
 • Huisvesting kinderopvang

  Het pand en de inrichting is het visitekaartje van je organisatie. Het is het eerste waar ouders kennis mee maken.

  Bekijk het dossier
 • ICT in de kinderopvang

  ICT is een belangrijk middel voor de kinderopvang. Wat is er allemaal beschikbaar en hoe kunt u daar zo optimaal mogelijk gebruik van maken? Volg het in dit dossier.

  Bekijk het dossier
 • Inspectie kinderopvang

  De GGD-inspectie is een belangrijk onderwerp in de kinderopvang. Tijdens die inspectie houdt de GGD toezicht op de wettelijke kwaliteitseisen die gelden voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen. Lees er alles over in dit dossier.

  Bekijk het dossier
 • Kinderopvang samen met onderwijs

  Integrale kindcentra zijn in opkomst. Ondanks dat zijn er veel inspirerende voorbeelden van samenwerking tussen kinderopvang en onderwijs, die wij in dit dossier graag willen uitlichten.

  Bekijk het dossier
 • Marketing kinderopvang

  Kinderopvangorganisaties moeten keihard blijven werken aan een goed imago. Dat vraagt om een degelijke marketing. Iets waar niet iedere manager in thuis is. Doe uw voordeel met de artikelen in dit dossier.

  Bekijk het dossier
 • Nieuwe financiering kinderopvang

  Per 1 januari 2020 krijgen ouders de kinderopvangtoeslag niet meer op hun eigen rekening gestort, maar maakt de overheid het direct over naar de kinderopvangondernemer. Lees hier alles over deze 'directe financiering'.

  Bekijk het dossier
 • Pedagogische kwaliteit kinderopvang

  Pedagogiek vormt de basis van werken in de kinderopvang. Regelmatig worden er interessante pedagogische onderzoeken gedaan of ontstaat er een discussie over een (achterhaalde) pedagogische opvatting.

  Bekijk het dossier
 • Personeel kinderopvang

  Kinderopvang is teamwerk. Hoe haal je het beste uit jezelf in het team en hoe kun je als locatiemanager / leidinggevende het beste uit je mensen halen? In dit dossier verder veel aandacht voor personeelscontracten, ontslagen, de inzet van stagiaires en meer.

  Bekijk het dossier
 • Taaltoets 3F

  Pedagogisch medewerkers die op een VVE-groep werken moeten straks allemaal op taalniveau 3F spreken en schrijven. In dit dossier lees je meer over de taaltoets die hierbij hoort, en de vorderingen en ervaringen in het project.

  Bekijk het dossier
 • Vve in de kinderopvang

  Er gaan miljoenen om in voor- en vroegschoolse educatie (vve). De overheid hoopt zo taalachterstanden bij jonge kinderen te voorkomen. Maar functioneert het wel? 

  Bekijk het dossier
 • Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK)

  De wet IKK moet de kwaliteit van de kinderopvang gaan verhogen en zorgen dat er meer aandacht komt voor de ontwikkeling van kinderen.

  Bekijk het dossier
 • Wetgeving kinderopvang

  De overheid is een belangrijke partner voor de kinderopvang. Vooral op het gebied van toezicht verandert er de komende tijd veel. Volg belangrijke ontwikkelingen in dit dossier.

  Bekijk het dossier