Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Agenda

Alle onderwijsmodellen in één dag

Sardes, Lange Viestraat 371, Utrecht
157 Management

Details evenement

20 april 2017
10:00 uur
Sardes, Lange Viestraat 371, Utrecht
Sardes
m.stoop@sardes.nl
030 - 232 62 00
€ 180

Alle onderwijsmodellen in één dag

Er ontstaan steeds meer nieuwe onderwijsmodellen. De aanleiding is heel divers: andere werkvormen (zoals gepersonaliseerd leren), krimp, andere didactiek, flexibilisering (zoals dagindeling), nieuwe techniek (O4NT, flipping the classroom), of gewoon: de wens om zich te onderscheiden. Een bewuste keuze van het onderwijskundige model kan leiden tot meer aantrekkelijk of zelfs meer efficiënt onderwijs. Zijn het heel nieuwe modellen of zijn er ook historische vergelijkingen te maken? Wat zijn de voordelen voor kinderen, leerkrachten en ouders?


Programma

Deze dag is een vernieuwde versie van de dag die we in 2014, 2015 en 2016 al aanboden. Nieuwe modellen worden iedere keer toegevoegd. Vooraf krijgt u een bundel (reader) met een overzicht van alle modellen. Op de dag zelf gaan we dieper in op enkele van de meest onderscheidende modellen en leggen we verbanden. We onderscheiden de volgende hoofdstromingen:

• Modellen gebaseerd op een eigen mensvisie
• Modellen vanuit didactische werkwijzen
• Modellen met andere dagindeling of leertijdverlenging
• Organisatorische modellen
• Internationale voorbeelden

Overzicht, uitleg, discussie en uitwisseling wisselen elkaar deze dag af.
Inleiders zijn Irma Miedema en Frank Studulski.

Resultaat

Het doel van dag is het verwerven van inzicht, het afwegen van voor- en nadelen, om op basis daarvan de eigen visie aan te scherpen. Na de toelichting op de modellen onderzoeken we wat de relatie is tussen de modellen en de nieuwe uitdagingen in het onderwijs, zoals krimp, passend onderwijs, talentontwikkeling en nieuwe vaardigheden.

Voor wie

Een verdiepende dag voor schoolbestuurders, directeuren en medewerkers primair onderwijs, andere geïnteresseerden zijn ook welkom natuurlijk.


Aanmelding en kosten

Deelname kost € 180,- (incl. btw). Hiervoor ontvangt u tevens de reader onderwijsmodellen. Aanmelden kan via deze pagina. Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij u een bevestiging.


Datum en locatie

Donderdag 20 april 2017, van 10.00 uur tot 16.00 uur.
Sardes - De Verdieping, Lange Viestraat 371, Utrecht.