Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Agenda

Jongeren online!

Soesterberg
173 Kinderdagverblijf, Bso/Brede school, Management

Details evenement

16 september 2016
09:00 uur
Soesterberg
Saha communicate
079 - 889 07 54
295 euro. Collega's van dezelfde organisatie krijgen korting.

 

Kinderen en jongeren worden dagelijks en op steeds jongere leeftijd geconfronteerd met keuzes als het gaat om internet en sociale media. Ze bewegen zich online vaak veel gemakkelijker dan volwassenen, maar overzien lang niet altijd de gevolgen van beslissingen die ze nemen. Steeds opnieuw blijkt dat ze kwetsbaar zijn. Het is daarom belangrijk al vroeg te beginnen met mediawijsheid zodat kinderen weerbaarder worden in de virtuele wereld. Omdat jongeren overal online zijn en de domeinen opvoeding, onderwijs en soms ook hulpverlening met elkaar verbonden zijn, is samenwerking tussen professionals onderling, en tussen professionals en ouders van groot belang. Multidisciplinair contact en samenwerking, en het betrekken van ouders is daarom het subthema van deze bijeenkomst.

Thema’s/vragen die o.a. aan bod zullen komen:

•Wat verstaan we onder mediawijsheid en wie heeft de taak om kinderen 'mediawijs' te maken?

•Groepsprocessen en cyberpesten.

•Wet Veiligheid op Scholen: hoe stel je als school een beleid op m.b.t. internet, smartphones en sociale media en creëer je daarvoor draagvlak bij leerlingen, medewerkers en ouders?

•Jongeren begeleiden om minder afhankelijk te worden van internet/sociale media/games: do's & don'ts.

•Interculturele mediaopvoeding: ouders betrekken is ook de digitale kloof in gezinnen dichten: wat weten ouders, wat moeten ze weten van apps, sites, games etc.?

•Hoe bespreek je sexting en hoe kun je een gedragsverandering creëren om verspreiding van naaktfoto's te stoppen?

Doelgroep

 Medewerkers in het primair, voortgezet en speciaal onderwijs, medewerkers van GGD, Jeugdhulpverlening, Jeugdzorg & Jeugdbescherming, pedagogisch medewerkers, orthopedagogen, en medewerkers van CJG, welzijnsorganisaties en wijkteams.