Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Agenda

CCI Professional Class; Vijf pijlers voor kwaliteit. Reflectie op eigen kwaliteit in Europees kader

Griftpark1, Utrecht
296 Kinderdagverblijf, Bso/Brede school, Peuterspeelzaal, Management

Details evenement

13 september 2016
10:00 uur
Griftpark1, Utrecht
childcare international
030-2710558
175 incl. lunch en BTW
CCI Professional Class

Vijf pijlers voor kwaliteit.
Reflectie op eigen kwaliteit in Europees kader

13 september, van 10.00 tot 15.00 uur. Utrecht, Griftpark1

Onlangs heeft de EU Commissie Onderwijs het ‘Europees kader voor kwaliteit in voorzieningen voor jonge kinderen’ (European Quality Framework|EQF*) gepubliceerd. Het EQF gaat uit van vijf pijlers voor kwaliteit die integraal verbonden zijn en wetenschappelijk zijn onderbouwd.
Deze pijlers zijn:
• toegankelijkheid;
• personeel;
• pedagogisch beleid;
• monitoring;
• beleid en financiering.

Wat heeft de Nederlandse kinderopvang hieraan?
Nederland heeft al heel wat documenten om de kinderopvangkwaliteit te bevorderen, zoals de Pedagogisch kaders 0-4/4-13/gastouderopvang/Diversiteit, de NCKO monitor, Bouwstenen Landelijk Pedagogenplatform, et cetera. Het EQF biedt de mogelijkheid om alle kwaliteitsaspecten van de vijf pijlers in samenhang te overzien. Het kwaliteitskader is een paraplu waar we de nationale beleidskaders en het pedagogisch beleid van de kinderopvangorganisatie aan kunnen ophangen. Het EQF biedt inspiratie en zet aan tot reflectie.

Professional class
In de professional class maken deelnemers kennis met het EQF als reflectie-instrument, met opdrachten uit het trainingspakket ‘5 Stappen naar Kwaliteit’ en de zelfevaluatiescan ‘High Five Quality scan’. Reflectievragen, stellingen en cases stimuleren om de vijf kwaliteitspijlers (opnieuw) onder de loep te nemen. Na deelname aan de professional class hebben de deelnemers:
• kennis van de vijf kwaliteitspijlers van het EQF;
• kennis van het gebruik van de High Five Quality Scan;
• zicht op de kwaliteit in de eigen praktijksituatie met betrekking tot enkele van de vijf pijlers;
• inzicht in kansen en mogelijkheden die in de eigen praktijk zijn benut of nog onbenut zijn gebleven;
• zicht op vragen en acties om verder mee aan de slag te gaan.

Speciaal voor: kwaliteitsmedewerkers, locatiemanagers, docenten beroepsopleidingen, stafpedagogen, adviseurs, trainers.

Achtergrondinformatie

Lees voor uitgebreidere informatie over het EQF en het trainingsprogramma het artikel dat Josette Hoex en Erna Reiling schreven voor Kindcentra BBMP 03|2016 of bezoek onze website onder seminars.

Programma
09.30 – 10.00 Inloop en koffie
10.00 – 10.30 Welkom en inleiding door CCI
10.10 – 10.40 Het Europees kader voor kwaliteit, het ontstaan en de inhoud.
Jan Peeters, VBJK, Gent
10.30 – 10.45 Belang van het Europees kader voor kwaliteit voor Nederland – Project ‘In 5 stappen naar kwaliteit’. Anke van Keulen, Bureau MUTANT

10.45 – 11.30 Voor de deelsessies kiezen de deelnemers drie van de vijf pijlers. In elke sessie reflecteren zij op de praktijk van de eigen situatie aan de hand van de gekozen pijlers. Ronde 1:
11.30 – 11.45 pauze
11.45 – 12.30 Ronde 2:
12.30 – 13.00 lunch
13.00 – 13.45 Ronde 3:
13.45 – 15.00 Plenaire uitwisseling, afronding per thema

Kosten: € 175,00 inclusief lunch en btw.
Plaats: Griftpark1, Blauwkapelseweg 30, 3572 KC Utrecht
Aanmelden: ga meteen naar het aanmeldformulier of meldt u later aan via:www.childcareinternational.nl. Na aanmelding ontvangt u een factuur/bevestiging.
Voor praktische en inhoudelijke vragen kunt u mailen naar: seminar@childcareinternational.nl

Stichting Kinderopvang Internationaal / Childcare International (CCI) is een Nederlandse organisatie die zich ten doel stelt de internationale uitwisseling van kennis en ervaring omtrent kinderopvang/educatieve voorzieningen voor jonge kinderen te stimuleren, faciliteren en ondersteunen.