Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Agenda

Roadshow Permanente Educatie in Amsterdam

Aristo, Amsterdam
227 Kinderdagverblijf, Bso/Brede school, Management

Details evenement

05 april 2016
13:30 uur
Aristo, Amsterdam
Brancheorganisatie Kinderopvang
gratis, inschrijven via de website

Roadshow Permanente Educatie
Het is een actueel onderwerp voor de branche: Permanente Educatie. In een aantal regiobijeenkomsten informeren wij u graag over de laatste ontwikkelingen in de doorgaande leerlijn en het hoe en waarom van permanente educatie in de Kinderopvang.

In een verdiepende sessie gaan we in op nut en noodzaak van permanente educatie in relatie tot ontwikkelingen rondom en in het vak. U hoort meer over de inhoud en aanpak van de pilot PEPP: het Permanente Educatieplatform voor Pedagogisch Professionals, dat in samenwerking met de MO-groep en met subsidie van het Ministerie van SZW voor de kinderopvangbranche wordt ontwikkeld. Er is demo van de website en er is ruime gelegenheid tot het stellen van vragen aan enkele leden van de AGOOP (AviesGroep Ontwikkeling Opleiding Professionals) die al een jaar betrokken zijn bij de ontwikkeling van dit plan.

Praktisch

De andere bijeenkomsten worden gehouden in:

7 april in Drachten
19 april in Utrecht
21 april in Eindhoven
8 juni in Rotterdam

Voor wie: Werkgevers en degene die binnen uw organisatie belast is met de nascholing van uw professionals.
Duur bijeenkomst: 13.30 tot 16.00 uur.