Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Agenda

Tweedaagse masterclass IKC - Samen werk maken van het IKC

t/m 18-02-2016 - Sardes - De Verdieping, Utrecht
264 Kinderdagverblijf, Bso/Brede school, Peuterspeelzaal, Management

Details evenement

04 - 18 februari 2016
09:30 uur
Sardes - De Verdieping, Utrecht
Sardes
030 - 232 62 00
1.335 euro
Tweedaagse masterclass op 4 februari en 18 februari 2016 van 9.30 - 17.00 uur.

Programma

Aan de orde komen onder meer:

Wat is een integraal kindcentrum en op welke vragen is het IKC een antwoord?
Wat betekent de ontwikkeling van IKCs voor de actoren gemeenten, schoolbesturen en kinderopvang organisaties?
Wat zijn de landelijke politieke en beleidsmatige ontwikkelingen?
Wat zijn de ervaringen van de KOPgroep gemeenten? En hoe kunnen we daar gebruik van maken?
Hoe ziet het procesplan en strategie eruit om een IKC te ontwikkelen?
Welke praktische knelpunten zijn er (bestuurlijk-juridisch, leiderschap, financieel, professionalisering, wat betreft personeel en huisvesting); en zijn er (toch niet) oplossingen voor?
Wat kunnen we leren van de ervaringen van de andere deelnemers.

Maar er komen ook heel praktische en procesmatige zaken aan de orde:

Wat is een doorgaande lijn?
Hoe krijg ik beter grip op samenwerken?
Welke beleidsterreinen zijn aan de orde bij de IKC-ontwikkeling?
Wat wordt van een IKC-locatieleider eigenlijk verwacht?
Hoe stap ik in het overleg tussen gemeente, schoolbestuur en kinderopvang?

Resultaat
Zunderdorp & Sardes bieden voor de tweede keer een tweedaagse masterclass integraal kindcentrum, waarin deelnemers, werkzaam bij schoolbesturen, basisscholen, kinderopvangorganisaties en gemeenten samen aan de slag gaan een integraal kindcentrum te ontwikkelen. De masterclass is een afwisseling van kennisoverdracht, actieve werkvormen en uitwisseling.

Alle deelnemers ontvangen een reader met relevante literatuur. Tevoren houdt de cursusleiding intakegesprekken om zicht te krijgen op de verwachtingen en de vragen die leven.

Voor wie
Deze masterclass is voor gemeenten, schoolbesturen en kinderopvang organisaties gezamenlijk.