Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Agenda

Talentvol opgroeien in een Vensterschool, Brede School of IKC

Euroborg, Groningen
348 Bso/Brede school

Details evenement

04 juni 2015
09:45 uur
Euroborg, Groningen
Gemeente Groningen
Gratis, graag aanmelden via de website

De gezamenlijke partners van de Vensterscholen in Groningen organiseren een Symposium over Vensterscholen, Brede Scholen en Integraal Kindcentra  (IKC).

De dag staat in het teken van nieuwe ideeën en boeiende discussies. Er is ruimte om ervaringen te delen, te leren van anderen en om collega’s te ontmoeten.

Het programma:

Directeuren en managers van Brede Scholen uit Amsterdam, Eindhoven en Groningen delen hun ervaringen en visie uit de praktijk. Ook de wetenschappelijke benadering en onderbouwing komen uitgebreid aan de orde.

Jeannette Doornenbal, lector Integraal Jeugdbeleid aan de Hanzehogeschool Groningen, belicht in haar lezing de drie belangrijkste factoren die bijdragen aan een duurzame brede schoolontwikkeling en talentvolle ontwikkeling van kinderen. Dit zijn ouderbetrokkenheid, een doorgaande leerlijn en ondersteuning en zorg.

De Amerikaanse professor Robert Slavin houdt een inleiding over zijn programma ‘Success for All’. Slavin is directeur van het Institute for Effective Education (van de universiteit van York) en tevens hoogleraar Onderwijs aan de universiteit van York. Op grond van zijn verdiensten is hij in 2014 benoemd als eredoctor aan de Rijksuniversiteit Groningen. Het programma ‘Succes for All’ is gericht op het voorkomen en wegwerken van taalachterstanden. De resultaten in de Verenigde Staten zijn verbluffend. ‘Success for all’ wordt toegepast door al meer dan 1000 scholen in de VS en 100 scholen in Engeland. Het verbetert de taalontwikkeling van leerlingen aanmerkelijk.

Professor Roel Bosker, hoogleraar Onderwijskunde aan de Rijksuniversiteit Groningen,  houdt een inleiding over de gezamenlijke aanpak van schoolbesturen, Hanzehogeschool, de Rijksuniversiteit Groningen en de gemeente Groningen om ‘Succes for All’ bij zeven basisscholen te implementeren. Groningen voert hiermee als eerste in Nederland het succesvolle programma in.

Het symposium is bedoeld voor professionals die betrokken zijn bij de (door)ontwikkeling van Brede Scholen in Nederland.