Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Agenda

Netwerk “Meedoen is de kunst”

Utrecht
223 Bso/Brede school, Management

Details evenement

19 maart 2015
10:30 uur
Utrecht
Landelijk Steunpunt Brede Scholen
Geen

Kunst- en cultuuronderwijs en cultuurparticipatie staan prominent op de agenda. De Onderwijsraad pleit voor uitgebreid onderwijs in haar advies ‘Een smalle kijk op onderwijskwaliteit’. De PO-Raad ondertekende samen met het Fonds voor Cultuurparticipatie, het Landelijk Kennisinstituut voor Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) en het ministerie van OCW afgelopen jaar een bestuurlijk kader cultuur en onderwijs. Er lopen pilots rond Kunst, cultuur en kwaliteit, en ook de Raad voor Cultuur houdt in haar rapport ‘Meedoen is de kunst’ een stevig pleidooi voor dit thema. Landelijk worden trainingen voor cultuurcoördinatoren verzorgd, omdat blijkt dat de verbinding tussen de cultuursector en de (brede) school nog niet altijd leidt tot een structureel aanbod.

Het Landelijk Steunpunt organiseert in samenwerking met LKCA begin 2015 drie netwerkbijeenkomsten rond Kunst en Cultuur in uw IKC of brede school. Vragen die aan bod komen zijn onder andere:

· Welke ontwikkelingen zijn er allemaal gaande rond onderwijs, kunst en cultuur?

· Hoe benut ik die ontwikkelingen voor mijn (brede) school of IKC?

· Hoe kom ik, vanuit de kerndoelen voor Kunstzinnige Oriëntatie, tot een structureler aanbod van kunst en cultuur?

· Wat zijn de mogelijkheden voor de inzet van een cultuurcoördinator of combinatiefunctionaris (cultuurcoach)?

· Welke goede voorbeelden zijn er al?

· Hoe werk je als partners binnen de brede school of IKC samen en hoe versterk je elkaars kennis en mogelijkheden?

· Wat leren we van de verbinding met andere educaties?


Werkt u in brede schoolverband op een school of bij een kinderopvang- of peuterorganisatie en loopt u al tijden met bovenstaande vragen rond? Schrijf u dan in voor het netwerk ‘Meedoen is de kunst.’

Wat leert u?
In een groep van 15-25 personen maken we per brede school/IKC een plan van aanpak voor de vormgeving van uw kunst- en cultuuractiviteiten. Hierin zijn het maken van een omgevingsanalyse, het ontwikkelen van een gezamenlijke visie, het stellen van heldere doelen, het uitwerken in concrete uitvoeringspraktijken en het evalueren opgenomen. We doen dat op een inspirerende locatie in het midden van het land. Het Landelijk Steunpunt en het LKCA leveren instrumenten aan en brengen hun landelijke ervaring in. Tijdens iedere bijeenkomst zorgen wij voor een uitdagende en/of informatieve/ praktische inleider die bekend is met het thema en die input biedt voor uw praktijk. Tijdens ieder netwerk kijken we ook vooruit naar de volgende bijeenkomst en kunnen we met elkaar het programma aan de wensen van de groep aanpassen. Daarnaast gaat u natuurlijk ook zelf aan de slag met kunst en cultuur! Houdt u er wel rekening mee dat er zeker ook een actieve bijdrage verwacht wordt van de deelnemers, zowel tijdens de bijeenkomsten als tussendoor.

Serie
Het netwerk ‘Meedoen is de kunst’ is onderdeel van een serie netwerken van het Landelijk Steunpunt Brede Scholen. Onderwerpen van andere netwerken zijn ‘doorgaande lijn voor het jonge kind’ en ‘effectieve aanpak.’ Het Landelijk Steunpunt heeft veel ervaring met het organiseren van netwerken. Bekijk dit filmpje voor een indruk van de netwerken of lees hier reacties van deelnemers aan de netwerken vorig jaar.

Voor wie?
Dit netwerk is bedoeld voor leidinggevenden binnen onderwijs en opvang die meer willen met hun kunst- en cultuuractiviteiten. Het is de bedoeling dat u zich als koppel inschrijft: Als u op een brede school in het onderwijs werkt, komt u met een medewerker uit de kinderopvang, en andersom.

Datum en locatie
12 februari 2015
19 maart 2015
16 april 2015

van 10.30 tot 14.30 uur.

De bijeenkomsten vinden plaats in brede scholen of IKC’s in het midden van het land. Let op: De drie bijeenkomsten vormen een geheel. Deelname aan alle drie de bijeenkomsten is zeer gewenst.

Aanmelden
Aanmelden kan via een e-mail aan margotderuiter@bredeschool.nl o.v.v. naam, functie, organisatie en e-mailadres, naam partner, functie, organisatie en e-mailadres.

Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomsten.