Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Agenda

Netwerk Effectieve Aanpak

Utrecht
186 Bso/Brede school, Management

Details evenement

05 maart 2015
10:30 uur
Utrecht
Landelijk Steunpunt Brede Scholen
Geen

Uit recent onderzoek van Oberon en het promotieonderzoek van Marieke Heers (Universiteit van Maastricht) blijkt dat de brede school nog niet de gewenste resultaten oplevert. Het onderzoek van Heers stelt dat leerlingen van een brede school het over de hele linie niet beter doen dan leerlingen van reguliere scholen, als het gaat om cognitieve prestaties. Activiteiten van brede scholen gericht op cultuur, schoolklimaat en ouderbetrokkenheid, hebben hier juist wel een positief effect op.

De adviezen van beide onderzoeken komen aardig overeen: kijk goed naar de doelgroep, stel heldere doelen, focus en werk volgens de plan-do-check-act (pdca) cyclus. De activiteiten van deze cyclus, ook wel bekend als de cirkel van Demming, zorgen samen voor een continue aandacht voor kwaliteitsverbetering in een organisatie.

Wat leert u?
In een groep van 15-25 personen maken we per brede school/IKC een omgevingsanalyse; we ontwikkelen een gezamenlijke visie en stellen heldere (SMART) doelen. We werken deze doelen uit in een concrete uitvoeringspraktijk en evalueren vervolgens de praktijk. U kunt nu deelnemen aan een serie van drie bijeenkomsten. Het Landelijk Steunpunt levert instrumenten aan en brengt haar landelijke ervaring in. Er wordt ook een actieve bijdrage verwacht van de deelnemers, zowel tijdens de bijeenkomsten als tussendoor.

Wilt u de grote plannen binnen uw brede school of IKC omzetten naar een gestructureerd proces in de doorontwikkeling van uw brede school of IKC? Geef u dan op voor het Netwerk Effectieve Aanpak.

Serie
Het Netwerk Effectieve Aanpak is onderdeel van een serie netwerken van het Landelijk Steunpunt Brede Scholen. Onderwerpen van andere netwerken zijn ‘meedoen is de kunst’ en ‘de doorgaande lijn van het jonge kind.’ Het Landelijk Steunpunt heeft veel ervaring met het organiseren van netwerken over relevante thema’s. Bekijk dit filmpje voor een indruk van de netwerken of lees hier reacties van deelnemers aan de netwerken vorig jaar.

Voor wie?
Dit netwerk is bedoeld voor schooldirecteuren, IKC directeuren, managers kinderopvang, brede schoolcoördinatoren en anderen die direct invloed hebben op de kwaliteit van de praktijk van de brede school of IKC.

Datum en locatie
8 januari 2015
5 februari 2015
5 maart 2015

van 10.30 tot 14.30 uur.

De eerste bijeenkomst vindt plaats in Utrecht. Let op: De drie bijeenkomsten vormen één geheel. Deelname aan alle drie de bijeenkomsten is zeer gewenst.

Aanmelden
Stuur een e-mail naar margotderuiter@bredeschool.nl o.v.v. voorkeursregio, naam, functie, organisatie en e-mailadres.

Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomsten.