Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Agenda

Praktische oplossingen bestuurlijk construct IKC

t/m 04-11-2014 - Utrecht, Zwolle en Eindhoven
354 Bso/Brede school, Management

Details evenement

16 oktober - 04 november 2014
10:00 uur
Utrecht, Zwolle en Eindhoven
Landelijk Steunpunt Brede Scholen
Geen

In oktober en november faciliteert het Landelijk Steunpunt drie regionale bijeenkomsten over praktische oplossingen voor een bestuurlijk construct in een Integraal Kindcentrum. De bijeenkomsten zijn bedoeld voor bestuurders in de kinderopvang en het onderwijs.

Wij stellen het enorm op prijs indien u in uw medium aandacht wilt schenken aan deze regiobijeenkomsten.

Doel bijeenkomsten
Bij de samenwerkingspartners in een IKC kan de behoefte ontstaan om de samenwerking op bestuurlijk niveau juridisch te verankeren door middel van een gezamenlijke rechtspersoon. De Wet op het primair onderwijs vereist dat
geldstromen uit publieke bron niet worden vermengd met geldstromen uit private bron. Concreet betekent dit dat er sprake dient te zijn van een gescheiden boekhouding tussen onderwijs en kinderopvang. Theoretische modellen zijn beschreven door onder andere Berenschot, Studulski en in Dutch Design.

De bijeenkomsten bieden bestuurders de gelegenheid om met elkaar te verkennen wat hun mogelijkheden en ervaringen in de praktijk zijn. Onderwerpen die aan bod komen zijn onder andere het juridisch construct, werken met één of meerdere cao’s en btw-heffing. De adviseurs van
het Landelijk Steunpunt delen hun ervaringen op basis van een praktijkonderzoek naar bestaande bestuurlijke constructen voor een IKC en hun ervaringen in het land.
Programma
9.30 uur Ontvangst met koffie en thee
10.00 uur Welkom en toelichting programma
10.15 uur Uitwisselen van praktijkervaring van het Landelijk Steunpunt en deelnemers
11.30 uur Conclusies
12.00 uur Afronding

Locatie en datum
Utrecht, 16 oktober 2014
Zwolle, 28 oktober 2014
Eindhoven, 4 november 2014
Er zijn geen kosten verbonden aan deze bijeenkomsten.
Aanmelden uiterlijk 1 oktober per mail aan margotderuiter@bredeschool.nl