Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Eindejaarsuitkering in kinderopvang vervalt vaak

Eindejaarsuitkering

De eindejaarsuitkering wordt in de kinderopvangbranche vaak niet of slechts deels uitbetaald. Uit een enquête onder leden van Abvakabo FNV blijkt dat minder dan de helft van de werkers in de kinderopvang de eindejaarsuitkering van 3,5% ontvangt. Ook ontvangt een deel van de medewerkers de eindejaarsuitkering pas in januari 2013.

In totaal hebben 500 medewerkers de enquête ingevuld. Een deel van de respondenten geeft aan dat de gestelde doelen waaraan de eindejaarsuitkering is gekoppeld voor 2012 niet zijn behaald. Deze doelen (zoals financiële resultaten) blijken echter niet altijd haalbaar te zijn. Dat is in strijd met afspraken die in de cao Kinderopvang zijn vastgelegd. Werknemers moeten invloed kunnen uitoefenen op het behalen van doelen en het wel of niet behalen van doelen moet objectief meetbaar zijn.

Recht
Ook als resultaten wel zijn behaald, blijken werkgevers de eindejaarsuitkering niet altijd uit te betalen. Cao-onderhandelaar Ilse van der Weiden: 'Medewerkers horen te krijgen waar ze recht op hebben. Het zijn misschien lastige tijden voor de kinderopvangsector, maar de eindejaarsuitkering moet volgens afspraak worden uitbetaald.'

December
Als de werkgever niet op tijd een voorstel voor doelen of resultaten heeft gedaan, moet de eindejaarsuitkering sowieso volledig worden uitbetaald. In de cao is ook vastgelegd dat de uitkering in december moet worden overgemaakt. Van der Weiden: 'Werkgevers die de uitkering pas in januari uitbetalen, komen afspraken niet na.'

Bron: Abvakabo FNV
ANP Photo, Koen Suyk

Marianne Velsink

Gerelateerde tags

11 reacties

 • no-profile-image

  Birdy's

  Werknemers moeten invloed kunnen uitoefenen op het behalen van doelen en het wel of niet behalen van doelen moet objectief meetbaar zijn.

  Ik ben heel benieuwd of onze doelstelling hier aan voldoet...het licht aan je ziekteverzuim of je eindejaarsuitkering krijgt, heb je hier invloed op? Soms wel, menig geen meld zich ziek om elk wissewasje maar vaak ook niet. Je breekt je been, wordt geopereerd om wat voor reden dan ook, je word overspannen tja heb je hier invloed op?

 • no-profile-image

  anoniem

  Wat niet kan, kan niet! Helemaal mee eens. Maar ik heb het gevoel dat er niet helemaal open kaart wordt gespeeld, waardoor ik me soms een sul op de werkvloer voel. Je maakt mij niet wijs dat je pas op vrijdag voor de kerstvakantie weet dat je de EJU niet geheel kan uitbetalen!!! Zo ging het tenminste bij ons. Dat hadden ze ook wel eerder kunnen melden. Maar wel als je ziek bent vrije dagen blijven inleveren.........ipv ziekmelding! Dat vind ik niet netjes.

 • no-profile-image

  Het klopt niet dat de eindejaarsuitkering in december uitbetaald moet worden. Dit mag ook (uiterlijk) in januari van het nieuwe jaar. Dit staat in de cao. Dus de abvakabo is te vroeg met hun conclusie dat er niet betaald wordt.

 • no-profile-image

  Monique

  Prima hoor dat de Vakbond zich zo voor de sector inzet maar wij hebben er uiteindelijk gezamenlijk mee ingestemd om de eindejaarsbonus niet uitgekeerd te krijgen. Er is een grote terugloop, ook bij ons in het kinderdagverblijf en de BSO. Met z'n allen proberen we zo efficiënt mogelijk te werken zodat er geen gedwongen ontslagen hoeven vallen. Waardering en baanbehoud is voor ons belangrijker dan de bonus.

 • no-profile-image

  In de CAO- Kinderopvang staan zowel de rechten als de plichten van de medewerkers die in de kinderopvang werkzaam zijn. De vakbond zorgt ervoor dat er onderhandeld wordt over de CAO met de werkgevers op een manier dat zowel de werkgevers als de werknemers hier in mee kunnen gaan.

  Natuurlijk hou ik liever mijn baan dan dat ik een eindejaarsuitkering krijg. Maar ik wil zeker niet terug naar een 'CAO-loze of vakbondsloze tijd',waarin .werknemers min of meer overgeleverd waren aan de goodwill van de werkgevers.

  Ik vind het goed dat de vakbond zijn nek uit blijft steken voor een goede CAO , daar is niets negatiefs of conservatief aan: Geen CAO leidt uiteindelijk tot meer ellende,want eenmaal terecht gekomen in een glijdende schaal....Ook werkgevers zijn gebaat bij een goede CAO. Onze rechten moeten duidelijk en transparant blijven net zoals onze plichten.

 • no-profile-image

  Nu onze overheid de branche kinderopvang zó in de kou zet waardoor velen daarin werkzaam voor hun baan moeten vrezen, zou je verwachten dat gerelateerde organisaties waaronder Abvakabo wat minder hoog van de toren zouden blazen. Een complete bedrijfstak wankelt en Abvakabo zal nog wel even de (financiële) puntjes op de i zetten! Onbegrijpelijk, maar ja, wat kan je anders verwachten van een ambtenarenbond. De gehele kinderopvang in Nederland staat vóór de Childcare-cliff, maar Abvakabo denkt alleen maar aan de centjes.....

 • no-profile-image

  Victor Lamurs

  In de kinderopvang worden medewerkers ontslagen. Velen verliezen hun baan, anderen verliezen veel uren. Veel werkgevers doen hun uiterste best de pedagogisch medewerkers aan het werk te houden. De meeste daarvan hebben hun periodiek gehad, wat een loonsverhoging van 2,5% betekent. Het lijkt me dan niet aan de orde om ook nog een eindejaarsbonus uit te keren. Iets minder loon maar wel werk is uiteindelijk beter.

 • no-profile-image

  Van beide is wat te zeggen: geldt enkel wanneer de CAO genoemd wordt in het contract.
  Wanneer deze niet vermeld staat: niet per definitie recht op EJU gezien CAO-loze periode.

 • no-profile-image

  Chiara van den Berg

  Ook tijdens een CAO loze periode heb je als werknemer recht op een EJU. Zie: http://www.abvakabofnv.nl/3944/419044/185436/geen-cao-kinderopvang-wat-nu.pdf

  Heb ik tijdens de cao-loze periode recht op een loonsverhoging? De jaarlijkse (periodieke) verhoging tot het maximum van de schaal blijft wel gewoon van kracht. Ook de eindejaarsuitkering zoals deze in de cao staat, is niet beperkt tot een bepaald jaar: Als in je contract is opgenomen dat de cao van toepassing is, dan behoudt je recht op deze loonsverhoging en uitkering, totdat er een nieuwe cao is, of totdat je een nieuw contract krijgt.

 • no-profile-image

  Ludi van Zanten

  het is zo vreselijk jammer dat zelfs de vakbond, die toch in de weer moet zijn vóór zijn medewerkers, met nog meer negatieve publiciteit de kinderopvang onderuit haalt. Wij als middelgrote werkgever doen er alles aan om overeind te blijven en werkgelegenheid te bieden aan onze medewerkers. We moeten met elkaar de schouders er onder zetten!!

 • no-profile-image

  Mevrouw van der Weiden moet haar huiswerk doen: er is momenteel een CAO-loze periode in de KO. Mede dankzij de exorbitante looneisen van de vakbond, waarvan vd Weiden onderhandelaar is. Op dit moment hoeft een KO organisatie zich nergens aan te committeren. Ook niet aan het uitbetalen van een EJU. Echter uit goed werkgeverschap zullen slechts weinigen de CAO naast zich neerleggen. Dat er iets moet veranderen, is wel duidelijk. Het gaat er niet om dat men werkgevers hun extraatje niet gunt, het gaat erom: kan het wel of niet uitbetaald worden. Of is het juist wijselijk om te bufferen zodat personeel langer behouden kan worden. Ik denk dat organisaties prima afspraken kunnen maken met hun personeel hieromtrent. Waarom zo'n waakhond als de FNV hier altijd zo'n conservatieve mening over blijft behouden anno 2013 is mij een compleet raadsel. Persoonlijk is mijn visie dat vakbondsmedewerkers feitelijk weinig realiteitszin hebben. Met name vd Weiden, gelet op haar CV. Daarom is ze ook de ideale onderhandelaar, ze kent de andere kant van de tafel niet en heeft daar nauwelijks compassie mee.

Of registreer je om te kunnen reageren.