Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Maatregelen tegen seksueel misbruik

Het Nederlands Jeugdinstituut formuleert dertien maatregelen om seksueel misbruik te voorkomen:

1. Zorgen voor een goede omgang met de seksuele ontwikkeling en behoefte aan intimiteit van kinderen.
2. Zorgen voor een open aanspreekcultuur.
3. Omgangsnormen vastleggen.
4. Zorgen voor vier ogen, vier oren en transparantie.
5. Striktere werving en selectie.
6. Zorgen voor deskundig en stabiel personeel.
7. Opnemen in kwaliteitszorg.
8. Regels opstellen voor cameragebruik.
9. Kinderen weerbaar maken.
10. De rol van ouders versterken.
11. Goed signaleren.
12. Melden.
13. Handelwijze na een melding van seksueel misbruik.

Marianne Velsink

Of registreer je om te kunnen reageren.