Registreren Waarom moet u zich registreren voor deze site? Lees meer

Bloggers

 • Astrid%20Plugge%20-%20Gastouderbureau%20Mare

  Astrid Plugge

  Astrid Plugge is directeur van Mare gastouderbureau. Zij maakt momenteel deel uit van de leergang ‘Pedagogische kwaliteit als strategische meerwaarde’ die BKK met Avicenna organiseert en zal maandelijks een bijdrage leveren via een blog op kinderopvangtotaal.

 • Betsy%20Nieuw

  Betsy van de Grift

  Betsy van de Grift, met een carrière in de zorg en de kinderopvang, schrijft regelmatig recensies en artikelen voor het tijdschrift Management Kinderopvang en spreekt regelmatig op onze congressen. Ze schreef boeken waaronder Hoera, het is een jongen/meisje en Kinderkoppie waar ze ook lezingen over verzorgt.

 • Corina%20Hülsman

  Corina Hülsman

  Corina Hülsman werkt als kwaliteitsmedewerker bij KinderRijk, een kinderopvangorganisatie met 37 vestigingen kinderdagopvang, halve dagopvang, buitenschoolse opvang en gastouderopvang in Amsterdam en Amstelveen.

 • Orde%20van%20de%20Kinderopvang

  De Orde van de Nederlandse Kinderopvang

  De Nederlandse Orde van de Kinderopvang maakt zich hard voor 'opvang op orde'. Deze groep kritische ondernemers streeft naar kinderopvang met passie en hart voor het kind.

 • Ingrid%20Ruijters%20-%20Gastouderbureau%20GastVrij

  Ingrid Ruijters

  Ingrid Ruijters (1980) is algemeen directeur van gastouderbureau GastVrij. Het is Ingrids missie om de kloof tussen gastouderopvang en kinderdagverblijven te verkleinen. Dat is volgens haar in het belang voor de gehele kinderopvangbranche.

 • Jacqueline%20Butti

  Jacqueline Butti

  Jacqueline Butti (1960) is reeds 27 jaar werkzaam als pedagogisch medewerkster bij een bso-groep van Korein Kinderplein in Eindhoven.Haar ervaring ligt voor een groot deel in het werken met kinderen uit problematische gezinnen of/en kinderen met een andere culturele achtergrond

 • 1.Jolanda%20Rikers%20nieuwe%20foto

  Jolanda Rikers

  Jolanda Rikers (1962) is sinds 2005 directeur van Kinder Opvang Kerkrade. In 2013 is ze toegetreden tot het bestuur van BDKO ern Speeltuinwerk Limburg.

 • Jorn%20Leistra%20-%20Innovator%20bij%20KION

  Jorn Leistra

  Jorn Leistra is innovator bij KION in Nijmegen. Deze rol vervult hij vanuit zijn eigen bedrijf. Binnen KION bedenkt hij nieuwe concepten, producten en diensten die aansluiten op de veranderende wensen en behoeften van ouders en kinderen.

 • Kinderopvang%20Organisatie%20Meppel%20vaste%20foto

  Kinderopvang Organisatie Meppel

  Kinderopvang Organisatie Meppel is een kleinschalige organisatie met twee locaties voor kinderopvang, peuterspeelzaal en BSO. Wij gunnen lezers graag een kijkje in onze dagelijkse gang van zaken in een organisatie met het “ons-kent-ons” principe.

 • Kirsten%20Frohlich

  Kirsten Fröhlich

  Kirsten Fröhlich (1973) is leidinggevende van Kindercentrum 't Kickertje. Ze deed haar afstudeerproject voor haar opleiding Culturele en Maatschappelijk Vorming in nu in de kinderopvang. Kirsten werkt als pm'er (oproepbasis) bij de Stichting Delftse Peuterspeelzalen. Ook werkt ze als leidinggevende bij kindercentrum 't Kickertje in Den Hoorn (bso).

 • Marion%20Kozijn

  Marion Kozijn

  Marion Kozijn blogt over bijzondere voorvallen op haar peutergroep De Pittige Piraatjes in Barendrecht.

 • Monika%20Katinger

  Monika Katinger

  Monika Katinger werkt in het kinderdagverblijf Johanna Margaretha in Amsterdam-Noord - gedeeltelijk vast in een peutergroep, gedeeltelijk als een vaste flexmedewerker in meerdere groepen op deze locatie. Naast haar werk heeft ze de hbo-opleiding Pedagogiek afgerond.

 • Ruben%20Fukkink%20nieuw

  Ruben Fukkink

  Ruben Fukkink werd eind 2012 benoemd tot bijzonder hoogleraar kinderopvang aan de Universiteit van Amsterdam.

 • Sanne%20Bosmans%20-%20Forsa!

  Sanne Bosmans

  Sanne Bosmans is orthopedagoog bij Forsa. Tijdens haar studie sociale wetenschappen heeft ze gewerkt in de kinderopvang. Na een tijd binnen de jeugdzorg geopereerd te hebben, is ze weer terug bij haar grootste passie; het jonge kind.

 • Simon%20Hay%20Pedagoog%20KindeRdam

  Simon Hay

  Simon Hay is pedagoog bij KindeRdam in Rotterdam. Zijn werk als pedagoog is erg divers. Binnen KindeRdam ontwikkelt, implementeert en evalueert hij beleid, ondersteunt hij managers en pedagogisch medewerkers in het pedagogisch handelen en geeft hij invulling aan ouderavonden. Simon maakt als video-interactiebegeleider veel gebruik van filmmateriaal in coaching van pedagogisch medewerkers en in het ondersteunen van ouders.